In de hoek van de Molenweg en Swedera van Runenweg ligt de particuliere begraafplaats van de familie Cost Budde. Deze begraafplaats, die nog steeds gebruikt wordt is een van de weinige privébegraafplaatsen van Nederland.

Op deze begraafplaats rusten de overledenen van de uit Deventer afkomstige familie Cost Budde. De graven zijn omgeven door statige beuken, eiken en een diepe sloot. De sloot is, zoals bij elke begraafplaats in een zeer natte omgeving aangelegd om de begraafplaats op te hogen en te draineren. Ina (Catharina Maria) Blijdenstein was de eerste die hier begraven werd, haar graf dateert van 1838. Na haar zijn veel leden van de familie Cost Budde en aanverwanten hier begraven.

Familiebegraafplaats Cost Budde maakt deel uit van het project “Historische begraafplaatsen in cultuurhistorisch perspectief”, daardoor wordt het mogelijk gemaakt om op historische waardevolle begraafplaatsen herstelwerkzaamheden uit te voeren. Door dit project wordt ook het cultuurhistorisch aspect toeristisch en educatief belicht. (Rustplaatsen Overijssel.nl)

Een bijzondere begraafplaats in Diepenveen van ruim 175 jaar.

[AFG_gallery id=’140′]

Fotografie Harry Mulder (c)

Tags