ambtshof diepenveenBrummelhuis Deventer heeft plannen om in Diepenveen een twintigtal woningen neer te bouwen. Het gaat om een tiental grote koopwoningen en een tiental seniorenwoningen. De laatsten moeten ongeveer 350.000 euro gaan kosten. Een en ander gaat gebeuren aan de Schapenzandweg waar Bouwfonds Ontwikkeling in 2006 de grond van kweker Berends heeft gekocht. Brummelhuis Bouwcoördinatie Deventer (0570 666950) gaat nu met dit project de markt op.

De eerste aanzet daartoe was op 26 maart in Deventer met een informatieavond over de te bouwen seniorenwoningen. Er wordt gewerkt met ‘collectief begeleid opdrachtgeverschap’, waardoor de toekomstige koper meer invloed heeft op het bouwen.

Tags