Op de begraafplaats aan de Roeterdsweg in Diepenveen vond zaterdag Allerzielen, een kleine informele bijeenkomst, plaats. Het gezelschap dat op uitnodiging van de werkgroep “Herstel Begraafplaats Roeterdsweg” aanwezig was, bestond uit mensen die samen met de werkgroep de restauratie van enkele bijzondere graven hebben mogelijk gemaakt. Gon Jellema maakte namens de werkgroep een verslag.

Na ontvangst met koffie werden eerst de twee houten monumenten van de zusjes Stevendina Roeterd, daterend uit 1886 en 1887 en beide in verre staat van verval, vervangen. Wim Roetert gaf toestemming en leverde hout, waarna Ben Hagen de reproductie maakte. Hierna heeft schilder Kappert de belettering aangebracht. Het geheel werd tenslotte ter bescherming van een glasplaat voorzien. Met behulp van genealogisch onderzoek en foto materiaal was het mogelijk om het authentieke monument volledig na te maken. Het resultaat van deze gezamenlijke inspanning werd door Wim Roeterd en Ben Hagen op de graven geplaatst.

Foto’s Harry Mulder

[AFG_gallery id=’99’]

Hierna ging het gezelschap naar het graf van Cecile Smissaert – de Kock. Haar graftombe is omgeven door een smeedijzeren hek dat in begin van dit jaar nog in slechte staat verkeerde en waar zelfs delen van verdwenen waren. Een aantal steunpalen die direct in beton ingegoten waren, waren dusdanig verroest dat ze dreigden af te breken. Onze dorpsgenoot Patrick Geurtsen van Machinefabriek Geurtsen uit Deventer toonde zich bereid dit hekwerk onder handen te nemen en volledig hersteld terug te brengen. Enige tijd geleden hebben zij het hek in de originele donker groene weer terug geplaatst. De werkgroep is zeer dankbaar dat medewerkers van de fabriek dit hebben mogen opknappen. Patrick’s vader was ook in het gezelschap aanwezig zodat wij onze grote vreugde en erkentelijkheid over dit mooie werk aan hem konden overbrengen.

Tot slot werd een graftrommel geplaatst die Evert Jan Halkus uit Twello voor de begraafplaats heeft gemaakt. Deze trommel werd geplaatst op de algemene grafvelden waar jaren lang begraven is maar waar de houten monumenten en graftrommels in de loop der jaren zijn verdwenen. De trommel die wij plaatsten bevat een krans van metaal en de volgende tekst: ‘Ter herinnering aan de onbekende overledenen die hier rusten.’Aan de hand van een foto uit de jaren 30 van de vorige eeuw is duidelijk dat er op deze grafvelden begraven is. Maar wie? Dat blijft nog een vraagteken.

Aansluitend werd genodigden en hun familie tijdens een rondleiding over de begraafplaats de meer dan 50 graven getoond die de werkgroep dit jaar heeft hersteld. Dit oogstte veel waardering. Met koffie of een grafbittertje werd de bijeenkomst op passende wijze beëindigd.

Foto’s Harco Jellema

[AFG_gallery id=’100′]

Tags