In opdracht van de Stichting IJssellandschap wordt momenteel gewerkt aan de vervanging van de eikenlaan tegenover de huisplaats Smets Rande.
Het vervangen van de laan maakt onderdeel uit van het project Parkherstel Nieuw Rande. Doel van dit project is om een impuls te geven aan de parkbossen van het landgoed.
De lanen met hun kenmerkende laanbomen vormen het hart van landgoed Nieuw Rande. Oorspronkelijk stond ook langs deze statige, brede oprijlaan aan weerszijden een dubbele rij eiken. Van de ruim 200 bomen die ooit langs de laan stonden is het merendeel door de tijd verdwenen. De resterende bomen staan verspreid, zijn deels door het bos opgenomen en beginnen tekenen van ouderdom en verval te vertonen.

Inmiddels zijn 115 oude eiken geveld waarvan 55 exemplaren van het plantjaar 1858 de overige zijn van het plantjaar 1975.
Na het frezen van de stobben, het profileren van de grond en het inzaaien worden 210 inlandse eiken (Quercus robur) aangeplant. De eiken worden in zogenaamde driekhoeksverband met een onderlinge afstand van 6 meter aangeplant, twee rijen aan weerszijde van de laan.

Ook op andere markante locaties op het landgoed Nieuw Rande zullen parkbomen aangeplant worden, deze typische landgoedbomen zijn de treurbeuk, moerascypres, tulpenboom, plataan en linde

Na aanplant wordt het beeld van een laan op een landgoed weer teruggebracht.

[AFG_gallery id=’103′]

Tags