Laatste fase reconstructie Dorpsstraat

 

Momenteel wordt er hard gewerkt tijdens de vierde fase van de reconstructie Dorpsstraat.

De werkzaamheden die plaatsvinden tussen Langs de Wetering en de driesprong Dorpsstraat, Oranjelaan en Draaiomsweg zijn in de laatste fase beland. Tijd voor een korte terugblik.

Al een hele tijd bestond in Diepenveen de wens om de Dorpsstraat meer uitstraling te geven, om een aantrekkelijk gebied te creëren waarin de consument graag wil vertoeven. Een groot deel van de Dorpsstraat is winkelgebied dus een metamorfose zorgt ongetwijfeld voor een impuls aan de economie in Diepenveen, goed voor de ondernemers en fijn voor de consument om in dit prachtige dorp haar boodschappen te doen.

Drie Diepenveners namen destijds het initiatief om met verschillende partijen te overleggen. Er moest wat gebeuren. De initiatiefnemers zijn architect Peter van Woerden en de landschapsarchitecten Ernst Lohle en Josje Kruisweg. Samen met de Ondernemersvereniging, de Vereniging Landelijk Diepenveen en de Gemeente Deventer vormden zij een zogenaamde klankbordgroep. Informatieavonden volgden, wensen van de bewoners werden aangehoord en met wederzijdse argumenten besproken om uiteindelijk tot een plan te komen dat door een ingenieursbureau is uitgewerkt.

Om de start van de reconstructie van de Dorpsstraat niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, verrichte wethouder Marco Swart op vrijdag 9 november de officiële starthandeling. Naast het onthullen van het doek langs het opslagterrein werden bij deze gelegenheid de initiatiefnemers door de wethouder in het zonnetje gezet.

Eén van de afspraken die gemaakt is is dat de winkels ten alle tijde bereikbaar moesten blijven, omleidingen werden door middel van borden duidelijk aangegeven. Ook op internet werden de omleidingen duidelijk aangegeven. Op initiatief van de Ondernemersvereniging werd een facebookpagina “Dorpsstraat Diepenveen” aangemaakt compleet met plattegronden die aangeleverd zijn door “Schaal10 cartografie” van Menno Faber. Hierop werd steeds de actuele stand van zaken weergegeven.

Tijdens de eerste fase, waarin de omgeving van de Hof van Salland op de schop ging moest er nog flink doorgewerkt worden. Afspraak was dat de jaarlijkse Oranjebraderie op Koninginnedag geen hinder van de reconstructie mocht ondervinden. Net op tijd lag het asfalt erin waardoor de laatste Koninginnedag zonder ingrijpende veranderingen als van oudst gevierd kon worden. Vooral het nieuwe dorpsplein was een welkome aanvulling, omgedoopt tot Oranjeplein werd hiervan dan ook dankbaar gebruik gemaakt. Dit plein ontstond doordat de bocht in de Roeterdsweg eruit is gehaald en deze weg net zoals vroeger rechtdoor loopt en recht tegenover de Schapenzandweg aansluit op de Dorpsstraat.

[AFG_gallery id=’83’]

Foto’s Harry Mulder

De reconstructie is een proces dat de nodige expertise verreisd. Een medewerker van het uitvoerende bedrijf Netters-infra uit Enschede geeft een aantal details: “Nadat het asfalt is afgefreesd wordt 40 cm grond ontgraven. Daarna wordt een laag van 25 cm menggranulaet aangebracht met daar overheen twee lagen asfalt (ongeveer 12 cm) tenslotte wordt een rode dek- of toplaag van 3 cm aangebracht. Het bestraten van de stoepen gebeurd met zogenaamde gebakken waaltjes, dit zijn gebakken straatstenen van 5×20 cm. De rode stenen worden gebruikt voor de stoepen en de goten, de zwarte stenen voor de parkeervakken. Tussen de stoepen en de weg is een natuurstenen trottoir aangelegd, deze is overrijdbaar waardoor het verkeer elkaar kan passeren”. Vooral voor de lijnbus en het vrachtverkeer een uitkomst. “Aan weerszijde van de weg onder de vierkante plantvakken is een laag van 80 cm boomgranulaet aangebracht. Boomgranulaet is voedzaam en zorgt voor een goede hechting van de boomwortels. Daarom is de geul waarin de kabels liggen afgeschermd met worteldoek. Naast de plantvakken ziet men twee kleine roosters, deze behoren bij een buizenstelsel onder deze vakken en zorgen voor de beluchting van het wortelstelsel”.

Voor de ondernemers aan de Dorpsstraat is het nog eventjes doorbijten voor dat alles weer normaal wordt. “Door de reconstructie hebben we wel iets minder omzet gemaakt”, zegt Rob Middeldorp van de AH. “Dat komt vooral doordat het doorgaande verkeer nu gebruik maakt van de Molenweg en de IJsseldijk. De klanten van buiten het dorp die wij hebben doen nu hun inkopen elders. Dat was vooral te merken tijdens het Paas- en Pinksterweekend. Ik zal blij zijn als alles achter de rug is en de Dorpsstraat een goede uitstraling krijgt waardoor de mensen het leuk vinden om in ons dorp te komen”, zegt Rob die ook nog aangeeft dat nieuwe fietsrekken worden geplaatst voor de winkels en passende lantaarnpalen worden gezet. “Deze lantaarnpalen geven sfeerlicht maar moeten wel voldoende licht afgeven in verband met de veiligheid en om eventuele criminaliteit te minimaliseren, dit vanwege het Keurmerk Veilig Ondernemen”.

Op zondag 14 juli zal voor de hele Dorpsstraat de rode toplaag aangebracht worden. Dit moet op één dag gebeuren om het beste resultaat te realiseren, op deze manier worden naden in het asfalt voorkomen. In de week erna zal het verkeer weer gebruik kunnen maken van de Dorpsstraat. Wel moet de laatste bestrating dan nog afgerond worden.

“Op zaterdag 21 september zal de officiële opening plaatshebben”, zegt de voorzitter van de  Ondernemers Vereniging Diepenveen Peter van Woerden. “We organiseren de opening gelijktijdig met de Burendag die dit jaar rondom de Hof van Salland zal plaatsvinden. Daardoor kunnen we elkaar versterken, mensen kunnen zowel meedoen aan de activiteiten van de Burendag alsmede aan de activiteiten rondom de officiële opening van de gereconstrueerde Dorpsstraat. Dit past mooi in de gedacht van “sharing space”, de basis van de reconstructie. Het gezamenlijk gebruik maken van een aantrekkelijk verblijfs- en winkelgebied waar mensen kunnen wandelen, recreëren en hun boodschappen doen”.

Nu al zie je het positieve effect van de reconstructie, het plein aan de zuidzijde van de Hof van Salland waar tijdens Koninginnedag al gebruik van gemaakt is en waar toen ook een Koningslinde is geplant wordt nu wekelijks gebruikt voor de markt. “Dit is toch veel mooier, veel overzichtelijker, de markt zit niet meer zo verstopt”, hoor je veel mensen zeggen. “Het dorpsplein, zoals het plein al genoemd wordt is een mooi centraal punt waar van alles georganiseerd kan worden”, zegt een enthousiaste Diepenvener.

De reconstructie is pas echt af als het groen is aangeplant, de zomer is daarvoor minder geschikt. “In het najaar wordt in ieder plantvak een Lindeboom geplant met daar omheen een zogenaamde blokhaag. Ook zal er nog een abri voor de bus-passagiers bij de Hof van Salland worden geplaatst”, aldus Peter van Woerden.

De reconstructie die al met al ongeveer een jaar heeft geduurd zal hoe dan ook zorgdragen voor een positieve uitstraling van Diepenveen. Ons landelijke Dorpsstraat is vernieuwd.

Tags