De karakteristieke treurbeuk die jarenlang naast het monumentale poortgebouw van de begraafplaats aan de Roeterdsweg heeft gestaan moest afgelopen najaar helaas gekapt worden. Er was een zware tak uitgewaaid en bij nader onderzoek bleek dat de boom zo zwak was dat hij een te groot risico vormde voor de omgeving.

De Bomenstichting Deventer die de aandacht wil vestigen op de noodzaak Deventer groen te houden nam het initiatief om een nieuwe treurbeuk aan te bieden. Op zo’n stemmige plek als deze begraafplaats draagt een treurboom onmiskenbaar bij aan de bijzondere sfeer en de beleveniswaarde.

De treurbeuk is geplant door Bert Zielhuis, voorzitter van de Bomenstichting Deventer, Willem Mulder namens de Gemeente Deventer, Lammert Smit namens het Deventer Groenbedrijf en Gon Jellema namens de werkgroep Herstel Begraafplaats Roeterdsweg.

Uit handen van de heer Bert Prummel (Gemeente Deventer) ontving de werkgroep Herstel Begraafplaats Roeterdsweg nieuwe gereedschappen. Iedere week is deze groep van enthousiaste mensen aan het werk op de begraafplaats om deze historische locatie in ere te houden.

[AFG_gallery id=’111′]

RECTIFICATIE: In het vorige artikel stond dat het gereedschap was geschonken door Boomstichting. Dit is niet juist. Zoals hierboven te lezen is dit gereedschap aangeboden door de gemeente Deventer.

Tags