Sinds eind vorig jaar het project ‘Diepenveen, daar doe ik het voor’ van start is gegaan. Dit is een project onder aansturing van Vrijwilligerscentrale Deventer en Raster en met medewerking van de taakgroep verenigingen en vrijwilligers van Diepenveen 2020. Er zijn inmiddels twaalf nieuwe vrijwilligers aan het werk en we verwachten dat zeker nog hetzelfde aantal mensen binnenkort zullen gaan starten met vrijwilligerswerk.

In het project hebben Diepenveners en verenigingen uit Diepenveen samengewerkt om te inventariseren waar het talent ligt bij 60-plussers, de gekozen doelgroep van het project. Via interviews zijn mensen bevraagd naar hun mogelijkheden en wensen en, indien gewenst , bemiddeld naar concreet vrijwilligerswerk. De Diepenveense verenigingen hebben aangegeven welke behoefte zij hadden/hebben.

Even de cijfers op een rijtje:

  • 400 Diepenveners uit de doelgroep (60+) hebben een brief gekregen met de vraag of ze geïnterviewd wilden worden,
  • 300 mensen hebben antwoord gegeven,
  • 71 mensen wilden geïnterviewd worden,
  • 24 mensen bleken niet beschikbaar voor (nieuw) vrijwilligerswerk,
  • 14 mensen wel, maar niet nu maar over enige jaren, voor 21 mensen wordt momenteel gezocht naar vrijwilligerswerk van hun voorkeur, en de verwachting is dat dit voor het grootste gedeelte binnen Diepenveen lukt, en 12 mensen zijn inmiddels bezig met voor hen nieuw vrijwilligerswerk.

We verwachten dat deze matching van vrijwilligers aan vrijwilligerswerk begin september van dit jaar volledig afgerond is. En de taakgroep verenigingen en vrijwilligers van Diepenveen 2020 is van plan te starten met een tweede ronde, eventueel bij een andere doelgroep.

Het project heeft veel positieve reacties opgeleverd: dorpsgenoten en verenigingen hebben elkaar (beter) leren kennen. Verenigingen hebben samen gezocht naar vrijwilligers. Er wordt niet alleen maar in de bekende vijver gevist. En waar het uiteindelijk bij het project om ging: Diepenveen heeft meer actieve vrijwilligers gekregen voor werkzaamheden die nuttig zijn voor de Diepenveners en haar verenigingen .

Tags