Na het wettelijk verbod op begraven binnen de bebouwde kom in 1868 werd in Diepenveen de begraafplaats aan de Roeterdsweg aangelegd. In 1931/32 vond uitbreiding plaats en als sluitstuk werd het poortgebouw gebouwd. De graven op het oude deel, links van het poortgebouw, dateren uit de tijd dat een graf voor eeuwig werd uitgegeven. Die graven zijn er nog steeds, maar de eigenaren/nabestaanden zijn zich vaak niet meer bewust van het bestaan van deze graven.

Officieel moet de eigenaar een graf onderhouden, maar als er geen grafrechten meer worden betaald en het onderhoud achterwegen blijft, dan neemt de gemeente dit vaak over. Dat betekent dat er veel kosten worden gemaakt. In de huidige tijd van bezuinigingen wordt het onderhoud door de gemeente tot een minimum teruggebracht.

De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar. Verwaarloosde graven die schots en scheef zakken, gebroken onderdelen, dikke moslagen waaronder zerken verdwijnen en woekerende struiken en klimop die schade veroorzaken. Vanaf de straat geeft dit een zeer naargeestig beeld, dat niet lokt tot een wandeling over deze meestal serene plaats.

Een aantal mensen hebben zich het lot van deze plek, midden in het dorp, aangetrokken.
Gewapend met bezem, tuin- en bouwgereedschap zijn zij de begraafplaats terug aan het veroveren,.
Naast monumenten opknappen, wordt ook de historie van de graven waar mogelijk achterhaald.
Inventarisatie van de monumenten levert ook werk op dat een financiële bijdrage vraagt.
Hiervoor werd een financiële bijdrage van de Rommelmarktcommissie ontvangen en het Rabo Coöperatiefonds gaf kort geleden subsidie. Het werk wordt ook door enkele sponsoren ondersteund.

Wilt u ook een steentje bijdragen?
Kom ons steunen met informatie over een graf, een gift of werk een (woensdagmiddag) mee.
Het werk is zeer gevarieerd van graven restaureren tot letters zwarten met een stempel systeem.
Een grote maar ook interessante klus is het inventariseren en administreren van de graven en restauratiegegevens bijwerken.

Restauratie van een graf op de begraafplaats aan de Roeterdsweg
Langs het pad van het poortgebouw naar de oorlogsgraven ligt aan de rechterkant een aantal 1ste klas graven in een kwart cirkel en dan volgt een rij graven 2de klas, allemaal uit de periode na 1932.
Dit voorjaar hebben vrijwilligers deze rij aangepakt en met vereende krachten zijn er verbeteringen aangebracht.

[AFG_gallery id=’77’]

Op nr 012 en 013 lag het graf er slecht bij. Een drammerige uit zijn vorm gegroeide Cotoneaster links en een slecht gesnoeide Forsythia rechts, gaven het beeld nog enige fleur. De stenen waren van hun sokkel gerold en leunden daar tegenaan in een omlijsting van scheef liggende banden met onkruid.
Na overleg is tot restauratie besloten. Het resultaat toont u de volgende foto.

Het hele graf is uit elkaar gehaald en op nieuw gesteld zodat de banden weer horizontaal liggen en aangevuld met grijze steentjes. Als onderlaag zijn tegels gelegd om gras en onkruid groei tegen te gaan. De sokkels zijn recht gezet en de bovenste helft van de stenen zijn weer op hun plaats getild en verankerd.
Tot slot is het letterwerk gezwart. Dit is een rustig en licht maar secuur karwijtje.
De begraven personen zijn: 012 Willem Visschers 09-09-1856 tot 02-11-1936 en
Johanna Toornman 02-09-1859 tot 03-02-1938
013 G.J. Visschers 21-02-1888 tot 09-05-1934

Het echtpaar Willem en Johanna zijn beide in Bathmen geboren en gestorven in Diepenveen. Of hun zoon G.J. in Diepenveen geboren en overleden is, is niet op de steen vermeld. In het boek Diepenveen Toen en Nu van de Historische Vereniging is een foto van Johanna voor een boerderijtje in de tuin opgenomen. Familie Visschers-Toorneman heeft vanaf 1923 gewoond in de Katerstede aan de Averlosehoutweg 10. Van de katerstede rest niets meer. Het bleek in 1984 in zo’n slechte staat dat restauratie niet mogelijk was.

test

Privé foot Gerry Berends-Kelder

Tags