Naar aanleiding van de herinrichting van de Dorpsstraat hebben een aantal bewoners/ondernemers gereageerd. Met name over de verkeerssituatie ter plekke. De meeste gebruikers ervaren de heringerichte Dorpsstraat als geslaagd en fraai.

Opmerkingen in hoofdlijnen :

1.        Over het algemeen wordt er overlast ervaren van de verkeersdrempels. Het gaat daarbij om geluid en trillingen. Ook over de wijze waarop de drempels omzeild worden. Enkele reacties hebben het karakter van een noodkreet.

2.        Over de beleving van de snelheid in de Dorpsstraat ontvangen we wisselende berichten. Door sommigen wordt aangegeven dat de drempels wel weg kunnen. Anderen daarentegen  geven aan dat er nog te hard gereden wordt in de Dorpsstraat en er dus aanvullende maatregelen zouden moeten komen.

3.        De te hoge verkeerssnelheid wordt ook aangegeven voor het deel van de Oranjelaan tussen de Molenweg en de Draaiomsweg.

4.        Aangegeven wordt dat er onduidelijkheid lijkt te zijn bij de weggebruikers over de voorrangssituatie met de aansluitende wegen, zoals: Draaiomsweg, Langs de Wetering, Slingerbos, Roeterdsweg/Schapenzandweg.

5.        De situatie voor fietsers op het gedeelte van de Oranjelaan langs het bospark De Heest blijkt onduidelijk. Vaak  fietst men nog over het voormalig fietspad dat nu voetpad is geworden.

6.        Tenslotte wordt aangegeven dat de deksels van de putten rammelen bij het overrijden.

Overleg volgt
De herinrichting van de Dorpsstraat is tot stand gekomen op initiatief van mensen uit het dorp zelf. Over de inrichting is altijd open intensief overleg gepleegd met de bewoners en de ondernemers. Dit willen we graag zo blijven doen. Over mogelijke oplossingen willen we dan ook graag met de gebruikers in gesprek tijdens een bijeenkomst in Hof van Salland.

Harry Mulder (c)

Harry Mulder (c)

Tags