Het huidige pand aan de Dorpsstraat wordt zowel aan de binnen- als de buitenkant verbouwd. Na de verbouwing is in het Hof van Salland ook plek voor de bibliotheek en de wijkwinkel. Tot deze beslissing is de Deventer politiek unaniem gekomen, zo bleek woensdagavond op het stadhuis.

De werkgroep voorzieningen Diepenveen zet zich al lange tijd in voor het behoud van een goed voorzieningenniveau in het dorp. In de werkgroep zijn vrijwel alle organisaties op maatschappelijk, cultureel en sportief terrein vertegenwoordigd.

Gezamenlijk hebben zij het plan ontwikkelt om tot een bundeling van activiteiten in het Kulturhus te komen. Daardoor zouden die activiteiten in de toekomst voortgang kunnen vinden en daarmee het voortbestaan van het Kulturhus en bibliotheek gewaarborgd zijn.

De werkgroep krijgt een eenmalige subsidie van 625.000 euro van de gemeente en de provincie Overijssel.

Tags