In de kerk van Abdij Sion onderging broeder Paulus de monastieke professie en monnikswijding. Broeder Paulus, geboren in Maastricht als Ad van Bavel kwam 12 jaar geleden naar Diepenveen om hier in de Orde van de Cisterciënzers als monnik te leven. Na het noviciaat (= proeftijd voor kloosterlingen) deed broeder Paulus 3 jaar geleden de zogenaamde kleine professie (tijdelijke Gelofte) en nu dus de plechtige professie.

Broeder Paulus van Bavel legde zijn plechtige professie af tijdens de eucharistie, voorgegaan door Celebrant broeder Alberic, abt van Abdij Sion en Diaken broeder Guerric uit Westmalle, Belgie. Na de ondervraging en bevestiging van de keuze tot professie, het ondertekenen van de oorkonde op het altaar en de monnikswijding werd broeder Paulus bekleed met de kovel. Tot het moment van plechtige professie draagt een monnik een mantel, dus met een split. De split symboliseert “je kunt er nog uit”. De kovel omhult je helemaal, symbolisch voor “je omkleed je met Christus, toewijding aan God”, aldus broeder Paulus.

Tekst van de Oorkonde
“Ik, broeder Paulus, beloof stabiliteit, monastieke levensgedrag en gehoorzaamheid tot de dood volgens de Regel van Sint Benedictus, abt, voor God en al zijn heiligen, in dit klooster Abdij Sion te Diepenveen, van de Orde van de Cisterciënzers van de Stricte Observantie, opgericht ter ere van de heilige Moeder van God, Maria, altijd Maagd, in aanwezigheid van Dom Alberic Bruschke, abt van dit klooster”.

Na afloop van de eucharistie werden alle aanwezigen in de Abdijkerk in de gelegenheid gesteld om broeder Paulus te feliciteren met zijn plechtige professie.

[AFG_gallery id=’45’]

Tags