Tijdens de eerste fase van de recontructie aan de Dorpsstraat is er het nodige veranderd. Meest opvallende is het ‘ontstaan’ van het Dorpsplein naast de Hof van Salland. Dit komt onder andere doordat de bocht in de Roeterdsweg eruit gehaald is en de weg nu rechtdoor loopt en recht tegenover de Schapenzandweg aansluit op de Dorpsstraat, zoals het vroeger ook geweest is. Ook het weghalen van de fontein heeft meer ruimte opgeleverd. Echter, achter de fontein stond een muurtje met daarin de plaquette “Zij aan Zij”. Deze plaquette is in 1966 door de echtgenote van de toenmalige burgemeester Crommelin ingemetseld in de muur van het toenmalige Dorpshuis. Toen deze werd afgebroken is de plaquette bewaard gebleven en later ingemetseld in het muurtje achter de fontein.

Door het verdwijnen van de fontein en het muurtje was de vraag voor een aantal mensen waar de plaquette dan gebleven was. Navraag leert dat de plaquette netjes opgeborgen is in de Hof van Salland. Martin Goedejohan, beheerder van de Hof van Salland vertelt: “De gemeente was op de hoogte van de historische waarde van de plaquette en in goed overleg met de aannemer is deze zorgvuldig verwijderd”. De plaquette ligt netjes opgeborgen in de Hof van Salland. “Wat er met de plaquette gaat gebeuren is nog onzeker, misschien kunnen we in samenwerking met de Historische Vereniging een mooi plekje vinden voor dit stukje geschiedenis van Diepenveen”, aldus Martin Goedejohan.

Plaquette Zij aan Zij 15 mei 2013
Harry Mulder (C)

Tags