De grootschalige werkzaamheden aan de Dorpsstraat in Diepenveen zijn geen belemmering voor de Oranjebraderie. Organisatie en gemeente zijn overeengekomen dat, wat er ook gebeurt, de weg dicht ligt op 30 april en losse materialen zijn verwijderd, zodat het Diepenveense Oranjespektakel gewoon door kan gaan.

Vermoedelijk begint de grondige herinrichting van de Dorpsstraat begin maart. “We hebben een goed gesprek met de gemeente gehad”, zegt Fons Sijm, de nieuwe voorzitter van de braderiecommissie. “Toegezegd is dat de weg op de dertigste dicht ligt. De herinrichting van de weg zal dan zeker niet klaar zijn, maar de straat zal niet open liggen. Het komt er op neer dat een deel van de Dorpsstraat al vernieuwd zal zijn en een ander deel nog onder handen genomen moet worden.” De weg wordt in meerdere fases aangepakt. “De braderie valt precies tussen twee fases in. We zijn heel tevreden met de medewerking van de gemeente en de aannemer.”

De herinrichting had eigenlijk al eind 2012 klaar moeten zijn. De voorbereidende werkzaamheden, kabels en leidingen verleggen, bleken complexer te zijn dan gedacht en daar is men nog steeds mee bezig. De winterse omstandigheden zorgden voor extra vertraging.

Tags