De opbrengst van de 40e Rommelmarkt is verdeeld. Het nettobedrag van € 17.500 euro kwam zoals ieder jaar ten goede aan de Protestantse kerk en aan de Mariakerk. Daarnaast delen ieder jaar een aantal Diepenveense verenigingen of organisaties mee in de opbrengst, zij hebben dan ook hard meegeholpen tijdens de ophaaldag en de Rommelmarkt. Volgend jaar zullen weer andere verenigingen blij worden gemaakt met een geldbedrag.
Voor de cheques die de afgevaardigden mochten ontvangen uit handen van penningmeester Erik Smeenk is een goede bestemming voorzien.

De Zonnebloem, afdeling Diepenveen, zij besteden het bedrag aan alle activiteiten die door hen worden georganiseerd voor Diepenveen.
Sempre Crescendo, de muziekvereniging heeft onlangs tijdens het jubileumconcert een nieuwe outfit gepresenteerd dat zowel door de jeugdigen alsmede door de senioren enorm wordt gewaardeerd.
De Zonnewijzer, interconfessionele basisschool De Zonnewijzer gaat het schoolplein opleuken, stenen worden beschilderd, versieringen worden aangebracht en een schommel wordt geplaatst.
Stichting Oranjecomité, de cheque wordt besteed aan de invulling op 1e Koningsdag, volgend jaar op 26 april. Ook zal een hekwerk om de Koningslinde worden gerealiseerd. Deze Koningslinde, in april dit jaar geplant en onthuld staat er wat verloren bij op het Dorpsplein, mede door de nog geringe omvang. Met een prachtig hekwerk om deze boom krijgt deze locatie de aandacht die het verdient.
Werkgroep herstel begraafplaats Roeterdsweg, een groep enthousiaste vrijwilligers is wekelijks druk bezig om oude vervallen grafzerken te herstellen. Niet alleen deze groep maar ook het ontvangen geldbedrag draagt een steentje bij aan de reconstructie van de begraafplaats.
Mariakerk, het bestuur van deze Katholieke parochie wil het geld besteden aan activiteiten buiten de kerk door onder andere het organiseren van wandelingen waar mensen met elkaar in gesprek gaan. “Om de gemeenschapszin te verbreden, om anderen bij de kerk te betrekken”, aldus een afgevaardigde van de Mariakerk.
Protestantse kerk, de kerkrentmeester geeft aan het geld te willen gebruiken om een koffieruimte te realiseren in de kerk, de predikantenkamer zou na wat aanpassingen een mooie optie zijn. Hierdoor hoopt men dat na de diensten mensen niet direct naar huis gaan maar onder het genot van een kopje koffie nog even in de kerk blijven en dan met elkaar in gesprek gaan of gewoon gezellig bijkletsen.
Vorig jaar werd het geld van de Rommelmarkt dat naar de Protestantse kerk ging gebruikt om het torentje van de kerk op te knappen, de wijzerplaat van de klok werd opnieuw belegd met bladgoud en ook het haantje bovenop de toren werd niet vergeten en glimt weer van trots.

Zo komt de opbrengst van de Rommelmarkt ieder jaar weer ten goede aan de Diepenveense gemeenschap.

Voorzitter van de Rommelmarktcommissie, John Bruin bedankt een ieder voor zijn of haar inzet. “We kunnen terugkijken op een mooie Rommelmarkt, de stemming was goed en er waren geen calamiteiten”. Muziekvereniging Sempre Crescendo werd bedankt voor de serenade en ondanks een rommelmarkt elders in de regio was de opkomst hier wederom massaal en is de commissie tevreden over de opbrengst van de 40e Diepenveense Rommelmarkt.

Opbrengst verdeeld 1

Tags