De afgelopen week is door de politie een intensief onderzoek afgerond naar de openlijke geweldpleging op de Oranjelaan in Diepenveen van vrijdagavond 31 augustus 2012. Daarbij werd een afbakeningspaal door een winkelruit gegooid.

Een groep van 12 jongeren die terugkeerde van een feest zijn gehoord als verdachte. Het gaat om 11 mannen en 1 vrouw in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar, afkomstig uit Deventer / Diepenveen en Groningen. Een 19-jarige Deventenaar die deel uitmaakte van deze groep, heeft bekend de ruit te hebben vernield. Allen zijn als verdachte opgenomen in het dossier dat naar het Openbaar Ministerie is gestuurd. De schade van de vernielde ruit is inmiddels door de dader vergoed.

Met grote regelmaat vinden er voornamelijk in de weekeinden, veelal door jongeren, na horecabezoek en alcoholgebruik, soortgelijke ergerlijke vernielingen plaats. Deze vernielingen maken een grote indruk op de inwoners van Diepenveen. Naast de veroorzaakte schade is de overlast die jongeren veroorzaken een doorn in het oog van de Diepenveners. Mensen zijn het gewoon zat. Het onderzoek door de politie werd ernstig bemoeilijkt doordat getuigen / betrokkenen niet of nauwelijks over het incident wilden verklaren en de verdachten elkaar indekten. Om dergelijke zaken adequaat en voortvarend te kunnen aanpakken is het noodzakelijk dat de politie zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld.

Dringend beroep op getuigen
Tips eventueel via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) zijn dus erg belangrijk bij de opsporing van de dader(s). Alle informatie, ook al lijkt die informatie soms van weinig belang, kan zeer belangrijk zijn bij dergelijke zaken. De wijkagent van Diepenveen is aanspreekbaar en bereikbaar voor dergelijke informatie of via het algemene politienummer 0800-8844. Daarnaast gebruikt de politie de binnengekomen informatie vanuit de bevolking ook om gericht toezicht en controles te organiseren zodat dergelijk laakbaar gedrag in een bepaald gebied of wijk kan worden voorkomen of dat dader(s) op heterdaad kunnen worden aangehouden.

Tags