Zondag 6 januari heeft de nieuwjaarsreceptie van DSC plaatsgevonden in het clubhuis aan de Schuurmansweg. Voorafgaand aan de receptie vond om 2 uur een voetbalwedstrijd plaats tussen het eerste van Diepenveen en het eerste uit 1990. In een uitermate leuke wedstrijd trokken de oud spelers na goed partij te hebben gegeven uiteindelijk aan het kortste eind, maar de vele toeschouwers hebben kunnen genieten van een leuke sportieve wedstrijd met mooi voetbal en dat
alles bij goed voetbal weer waarbij zo nu en dan de zon ook nog even doorbrak.

Na afloop van de wedstrijd begaf iedereen zich naar de kantine waar onder het genot van een hapje en een drankje iedereen kon toosten op het nieuwe jaar. OMNI Voorzitter Paul de Groot blikte in zijn welkomstwoord terug op het afgelopen jaar, waarin DSC in ledental is gegroeid tot zo’n 1400 leden, verdeeld over 9 afdelingen en waarin de club er financieel gezond voor staat. Paul blikte terug op herinrichtingsplannen t.a.v. een nieuw kunstgrasveld en de verplaatsing van de tennis naar de sportvelden. Tot slot wenste Paul een ieder namens het bestuur een voorspoedig, gezond en sportief 2013 toe.

Na de toespraak werd zoals ieder jaar ook deze middag de van Vemden bokaal uitgereikt aan de vrijwilliger die het afgelopen jaar en de jaren daaraan voorafgaand veel voor de vereniging heeft betekend. Dit jaar is Harry Tielbeke tot winnaar uitgeroepen uit de door diverse afdelingen ingediende genomineerden. Alvorens de winnaar van het afgelopen jaar, Joop van Beek het woord kon richten tot Harry, werd Joop eerst nog zelf even in het zonnetje gezet, aangezien hij zelf het afgelopen jaar niet aanwezig kon zijn bij de uitreiking. Ronnie Boomkamp hield een korte toespraak tot Joop en overhandigde alsnog de bij de bokaal behorende prijs en een bos bloemen.

[AFG_gallery id=’41’]

Daarna blikte Joop in zijn toespraak terug op het vele vrijwilligerswerk wat Harry voor DSC heeft gedaan: Harry is o.a. de grote animator voor de verandering op het sportcomplex te weten: een nieuw kunstgrasveld op het bestaande 1e veld incl. verlichting en een nieuw grasveld aan de Boxbergerweg. Hierdoor kan op het huidige 3e veld Tennisvereniging de Schapekolk hun banen aanleggen en een tijdelijke huisvesting plaatsen. Voor deze veranderingen heeft Harry samen met
Paul de Groot verschillende gesprekken gevoerd met allerlei Gemeentelijke Instanties, maar ook met de omwonenden van ons sportcomplex. Daarnaast is de oprichting van de nieuwe Kantine Commissie mede Harry zijn werk geweest. Ook heeft Harry veel werk verricht in het optimaliseren van de Omni statuten en het schrijven van een nieuw huishoudelijk reglement. Ook is Harry als vrijwilliger actief binnen de tafeltennis en is hij jarenlang voorzitter van deze afdeling geweest en heeft in die
hoedanigheid al die tijd de vergaderingen van het Hoofdbestuur bijgewoond en ook hierbinnen een zeer actieve rol gespeeld. Joop overhandigd de prijs en een bos bloemen en de beker werd overhandigd door de kleinkinderen van dhr van Vemden, Lieke en Youri.

Na de uitreiking was het tijd voor iedereen om weer even bij te praten, terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken op het komend jaar. Dit alles in een goed gevulde zaal waar meer dan 200 leden aanwezig waren. Dit met dank aan de Club van 100, die dit jaar het overgrote deel van de organisatie op zich heeft genomen en tevens de wedstrijd georganiseerd heeft. Al met al kan er terug gekeken worden op een zeer geslaagde middag die op een dergelijke manier zeker een vervolg zal krijgen.

Jans Hidding

Tags