Vrouwen van Nu afdeling Diepenveen heeft een ledenavond op donderdag 18 april om 19.30 uur in de Hof van Salland. Deze avond komt Gerda Marsman vertellen over haar wereldreis per fiets door Azië, In de pauze is er een expositie van de handwerkgroepen te zien.

Niet leden zijn ook (maximaal 2 keer) welkom tegen een vergoeding van € 3,50. Als u daarna lid wordt verrekenen wij de vergoeding met de contributie. Even melden bij de bestuurstafel.

Tags