In de uiterwaarden van de IJssel bij Diepenveen is vandaag een zogenoemde hoogwaterboerderij geopend.

Dit biologisch-dynamische bedrijf staat in de uiterwaarden en gaat meehelpen om de stad droog te houden bij hoge waterstanden. Uit de hele wereld is belangstelling voor deze nieuwe manier van bescherming tegen overstromingen, zegt Rijkswaterstaat.

De hoogwaterboerderij maakt deel uit van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Rijkswaterstaat legt overal nevengeulen en overstromingsgebieden aan, die in tijden van hoogwater kunnen vollopen, aangezien de rivierdijken niet eindeloos opgehoogd en versterkt kunnen worden. China, de Verenigde Staten, Mexico en Polen zijn landen die al zijn komen kijken naar dit Nederlandse waterbeheer.

Audiofragment 1
Audiofragment 2
Audiofragment 3
Audiofragment 4
Audiofragment 5
Extra audiofragment

Bron: Radio 1

Tags