Aan de Kozakkenweg in Diepenveen staat een Hollandse linde. De gehavende boom wordt de Kozakkenlinde genoemd en is volgens de overlevering meer dan 500 jaar oud.
Precies tweehonderd jaar geleden kwamen in november 1813 Kozakken naar Diepenveen om Deventer te belegeren.

In oktober 1813, na de slag bij Leipzig en grote verliezen, moest Napoleon zijn troepen terugtrekken. Deventer was in 1813 een van de steden die begin november door het Franse bezettingsleger in staat van beleg werd verklaard. Zoals in veel plaatsen brak ook in vestingstad Deventer toen een volksopstand uit. Vanuit Duitsland stuurden de tegenstanders (Engelsen, Duitsers en Russen, waaronder Kozakken) soldaten naar Deventer om de volksopstand te ondersteunen.

Kozakken, van oorsprong een steppevolk uit Oost-Europa en Aziatisch Rusland, vormden een voorhoede van de Russische hoofdmacht. Het waren ruiters, gewend aan een hard en ruig leven. Door hun snelle opmars door het noorden en oosten van ons land bleken het ook vechtjassen van formaat.

Foto G. Hetterscheid

Een verrassingsaanval door Kozakken op de Brinkpoort van Deventer op 12 november 1813 mislukte. De hoofdmacht van de Kozakken trok verder naar Zutphen en een klein deel bleef achter. De Kozakken sloegen hun bivak op in omringende dorpen als Epse, Harfsen, Gorssel, Almen, Wijhe en Diepenveen. De bevolking moest de soldaten geruime tijd voeden en laven en hen tevens voorzien van stro, takkenbossen, hooi en haver.

In Diepenveen gebruikten de Kozakken de hooggelegen linde als uitkijkpost en als plek voor bijeenkomsten. Vanaf die plek konden zij Deventer en vooral de Noordenbergpoort
(huidige Gibsonstraat) in de gaten houden. Een tweede poging op 23 november 1813 om deze stad te bevrijden, mislukte eveneens.

Na een strenge winter was op 26 april 1814 het beleg van Deventer afgelopen. De Franse troepen kregen een vrijgeleide en konden met wapens en al naar hun vaderland terugkeren. Kozakken komen en gaan, maar de linde is blijven staan.

Tags