De inzamelcijfers over het 1e kwartaal van 2013 laten een positief beeld zien maakt de gemeente Deventer bekend. De hoeveelheid restafval is ten opzichte van vorig jaar gedaald met 37%. Dit past binnen de doelstelling van het project en komt overeen met andere gemeenten die diftar invoeren. Deventer huishoudens hebben hun container bijna de helft minder vaak aan de weg gezet. Ook werd er veel kunststof ingezameld; 60% meer dan in het 1e kwartaal van 2012.

Minder containers aan de weg duidt er op dat huishoudens minder restafval hebben en wachten tot de grijze container of zak vol zit, voordat die aan de weg wordt gezet of naar de ondergrondse container wordt gebracht.

Aanbod kunststof groeit sterk
Er wordt vooral veel kunststof gescheiden. De introductie van de oranje container, waarbij het kunststof aan huis wordt opgehaald, draagt hieraan in belangrijke mate bij. De hoeveelheden ingezamelde gft, papier, karton en glas stegen licht; glas met 5%, papier en gft met 1%.

Illustratie eerste resultaten diftar 400 pixels

Inzameling drank- en sappakken
Nog minder restafval, dat blijft de inzet van gemeente en Circulus. Per 1 mei zamelt Sallcon drank- en sappakken in. De inzameling gebeurt tegelijk met die van papier, glas en blik. Huishoudens worden de komende weken geïnformeerd.

Proef buitengebied
Inwoners van Diepenveen doen mee aan een proef waarbij drank- en sappakken tegelijk met blik en kunststof worden ingezameld. Deze proef wordt mogelijk doorgezet tot oktober.

Tags