Bewoners van Diepenveen zijn trots op hun dorp en wonen er met plezier. Om dat zo te houden, willen zij het dorpse karakter behouden. Met ruimte voor groen, nieuwbouw binnen de bestaande grenzen en zonder hoogbouw. Ook moeten er activiteiten worden georganiseerd om het gemeenschapsgevoel te behouden.

Vergrijzing, de woningvoorraad, lokale economie en maatschappelijke voorzieningen. Dit zijn belangrijke onderwerpen die staan beschreven in de Dorpsvisie Diepenveen, waarvan het concept door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Het college biedt de dorpsvisie Diepenveen straks ter goedkeuring aan de gemeenteraad aan. De Dorpsvisie is een gemeentelijk document, dat aansluit op het Dorpsontwikkelingsplan dat door het dorp zelf is opgesteld.

Kernteam
De gemeente heeft ter voorbereiding van de dorpsvisie gesproken met het kernteam Diepenveen en betrokken maatschappelijke partners. Het kernteam van 10 bewoners heeft belangrijke thema’s benoemd die leven in Diepenveen. In de dorpsvisie zijn deze thema’s uitgewerkt in een gemeentelijke visie voor de komende tien jaar. In de visie staat ook helder beschreven dat de initiatieven bij de ontwikkeling van het dorp, uit het dorp zelf moeten komen.

Archief, Harry Mulder (c)

Archief: Dorpskerk Diepenveen, Harry Mulder (c)

Dorp voor jong en oud
Het is voor de toekomst van Diepenveen belangrijk dat de jongeren die terug willen komen in hun dorp, of er willen blijven, deze mogelijkheid hebben. Voor ouderen moet het mogelijk zijn om zelfstandig in het dorp te blijven wonen. Dit betekent dat er een gevarieerd en betaalbaar aanbod van woningen nodig is. Daarnaast zijn de voorzieningen belangrijk en moeten ze op peil blijven.
Inspraak

De concept Dorpsvisie Diepenveen ligt vanaf woensdag 16 oktober tot en met dinsdag 26 november ter inzage bij de gemeente om mensen de kans te geven op de inhoud te reageren. Na verwerking van de reacties wordt het document ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

De concept Dorpsvisie Diepenveen ligt vanaf woensdag 16 oktober tot en met dinsdag 26 november ter inzage om mensen de kans te geven op de inhoud te reageren. Na verwerking van de reacties wordt het document ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad

Tags