Het zal niemand ontgaan zijn dat sinds enkele weken hard gewerkt wordt aan de herinrichting van de Dorpsstraat. Eerder waren al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het verleggen van kabels en leidingen en het kappen van de bomen. Het doorgaande verkeer kon toen nog gebruik maken van de Dorpsstraat, nu wordt men omgeleid door de Molenweg en Brinkerinckbaan. Het werk zal in fases uitgevoerd worden zodat de winkels zoveel mogelijk bereikbaar zullen blijven.

Momenteel wordt het gedeelte tussen het Hof van Salland en schilder Pasman onder handen genomen, het asfalt is verwijderd en de onderlaag voor het nieuwe wegdek is aangebracht. Ook zijn er langs de weg sleuven gegraven waarin aarde wordt gestort voor de aanplant van nieuwe bomen. De bocht in de Roeterdsweg wordt eruit gehaald waardoor deze recht tegenover de Schapenzandweg op de Dorpsstraat uitkomt, zoals het vroeger ook zo is geweest. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een ‘Dorpsplein’ naast de Hof van Salland. De verwachting is dat de werkzaamheden in de zomer afgerond zullen worden.

De Oranjebraderie op Koninginnendag zal door de herinrichting nauwelijks hinder ondervinden. In goed overleg met de gemeente is afgesproken dat op deze feestdag de Dorpsstraat vrij is van werkzaamheden waardoor de braderie, een traditie waar heel veel mensen deelgenoot van willen zijn gewoon door kan gaan.

[AFG_gallery id=’56’]

Foto’s Harry Mulder

Tags