Dorpsfotograaf Harry Mulder maakt gedurende de werkzaamheden aan de Dorpsstraat een mooie reportage waarin stap voor stap te zien is hoe de dorpsstraat zijn nieuwe vorm krijgt. Alle foto’s zijn hier in archief vorm terug te zien.

Vandaag deel 2: Inmiddels vorderen de werkzaamheden gestaag, een deel van de stoep is al aangelegd en door de aangelegde stoepranden zijn de contouren van de wegen duidelijker geworden. De Roeterdsweg zal net zoals in het verleden rechtdoor lopen en vormt dan samen met de Schapenzandweg en de Dorpsstraat het nieuwe kruispunt.
Ten zuiden van de Hof van Salland zal er ruimte onstaan voor een mooi “Dorpspleintje’.

Linus Krijt, iemand die zeer veel kan vertellen over de geschiedenis van Diepenveen liet de overblijfselen zien van de electriciteitspaal die vroeger naast het transformatiehuisje heeft gestaan. Voor de oudere Diepenvener een markant punt, het transformatiehuisjes naast de oude school waar nu de Hof van Salland staat. Linus vertelde dat tot 1934 er nog geen electriciteit was in het buitengebied, wel in het dorp. Vanaf die tijd kreeg ook het buitengebied elecriciteit, overal kwamen van die palen te staan waar vooral de jeugd graag gebruik van maakte om erin te klimmen, zegt Linus Krijt lachend.

Wat verder opvalt is dat de Roeterdsweg wel erg smal lijkt te gaan worden maar hoe dan ook, de ontstane ruimte naast de Hof van Salland is bij uitstek geschikt voor een mooi Dorpsplein waar bijvoorbeeld de weekelijkse markt gesitueerd kan worden of optredens van muziekbandjes.

[AFG_gallery id=’59’]
Harry Mulder (c)

Tags