Dit jaar is het 15 jaar geleden dat de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving werd opgericht. Het ontstaan van de vereniging komt voort uit het verschijnen van het boek “In de schaduw van de stad”, de geschiedenis van de gemeente Diepenveen. Dit boek dat in 1998 verscheen is geschreven door Jan ten Hove (deel 1) en Wim Coster (deel 2) en werd destijds aangeboden aan de inwoners van de gemeente Diepenveen. Door de gemeentelijke herindeling werd de gemeente Diepenveen toegevoegd aan de gemeente Deventer, dit gebeurde op 1 januari 1999. Voor de gemeenteraad van Diepenveen een reden om voornoemde boeken te laten schrijven.

Aan dit boek werkte een groep vrijwilligers mee uit de gemeente Diepenveen. Uit ons dorp waren dat Wim Roetert, Wim Janssen, de hr. Dogterom, Lamberthe de Jong en Harry Mulder.

Tijdens het verzamelen van oude foto’s en het bespreken van documentatie bleek dat ons dorp nog geen historische vereniging kende. Men hoopte dat na de gemeentelijke herindeling de identiteit van Diepenveen niet verloren zou gaan. Bovendien was er bij de inwoners nog veel bekend over het verleden, daarom namen Wim Roetert en Lamberthe de Jong het initiatief tot het oprichten van de vereniging. Een groep van 13 mensen begon met het opzetten van de structuur. Aanvankelijk werden de vergaderingen gehouden in de Roetershof, eigenaar Bert Roetert maakte ook deel uit van de zogenaamde beginnersgroep. Tegenwoordig vergadert het bestuur in de Hof van Salland.

Doelstelling van de vereniging is:

1. De geschiedenis van dit gebied onderzoeken

2. Materiaal dat betrekking heeft op die geschiedenis verzamelen, ordenen en toegankelijk maken 3. Zaken met cultureel-historische waarde helpen in stand te houden.

Momenteel telt de vereniging meer dan 400 leden waarvan een deel actief lid is. Deze actieve leden geven onder andere vorm aan de verschillende werkgroepen. Zo heeft de vereniging een PR-groep, een Foto-archiefgroep, een Knipselgroep en een Textielgroep. Ook een Verzamelgroep en een Foto-onderzoekgroep ontbreken niet. En niet te vergeten de mensen van de Interviewgroep, zij hebben in de afgelopen 15 jaar van heel wat mensen hun wetenswaardigheden op papier gezet. Dit heeft onder andere geresulteerd in twee prachtige publicaties waarin oudere mensen een boekje open deden over hun herinneringen en zo een deel van de geschiedenis van deze omgeving aan de vereniging toevertrouwde.

Boeken over de Diepenveense Tabakcentrale (DTC) de kokosfabriek, de Kloosterboerderijen, de zusters van het Vrouwenklooster en de Diepenveense slagers waren zeer gewild, en niet in de laatste plaats het Bakkersboek dat in 2011 verscheen. Als warme broodjes gingen ze over de toonbank. Daarnaast zijn nog een tal van publicaties uitgegeven.

In het kader van dit jubileum is de vitrine van de vereniging gevuld met alle publicaties die in de afgelopen 15 jaar verschenen zijn, gelardeerd met mooie foto’s. De vitrine staat in de bibliotheek aan de Burgemeester Crommelinlaan en wordt onderhouden door leden van de Foto-archiefgroep, zij zijn iedere dinsdagmiddag aanwezig om oude- en nieuwe foto’s te verwerken in het foto-archief. Dus, als u nog oude foto’s heeft van Diepenveen en omgeving kom gerust eens naar de bibliotheek, de foto-archiefgroep kan er dan een scan van maken zodat u uw kostbare foto’s gelijk weer mee terug kan nemen.

U kunt dan tevens de vitrine bewonderen, ook een andere vitrine met daarin verzameld materiaal van de Textielgroep is te zien.

Voor meer informatie over de vereniging en de geschiedenis van deze streek is te vinden op www.historischeverenigingdiepenveen.nl

Tags