Inwoners van de gemeente Deventer scheiden hun afval na de invoering van diftar veel beter dan daarvoor. Dat levert hen geld op. De tarieven voor dit jaar kunnen worden verlaagd. Dat blijkt uit de inzamelresultaten over het eerste half jaar en een verwachting voor heel 2013. Gemiddeld is een huishouden € 24,34 per jaar goedkoper uit dan vorig jaar. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.

De verwachte hoeveelheid restafval voor 2013 daalt van 218 naar 133 kg per persoon per jaar. De doelstelling om in 2014 uit te komen op 150 kg per persoon per jaar, is dus ruimschoots gehaald.

Vaste deel afvalstoffenheffing omlaag
Er is bekeken of de tarieven voor dit jaar juist zijn geweest. Nu blijkt dat de kosten € 390.000 lager zijn dan verwacht, kan het vaste deel van de afvalstoffenheffing met terugwerkende kracht omlaag met € 3,83 naar € 179,53.

In februari voordeel terug
Wethouder Jos Pierey: ‘Laat ik allereerst de inwoners bedanken voor het scheiden van afval. Diftar bewijst zich. De cijfers laten dat zien. Diftar is beter voor het milieu en beter voor ieders portemonnee. Ik ben blij dat diftar huishoudens een flink financieel voordeel oplevert. Bij de eindafrekening in februari krijgen mensen geld terug. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten, bijvoorbeeld de inzameling van kunststof. Dat kan nog beter.’

Afvalscheiding neemt toe
De hoeveelheid gescheiden afval neemt toe van 55% in 2012 naar de verwachte 66% in 2013. Er is een stijging bij kunststof verpakkingen (67% meer dan in 2012), bij gft (9%), glas (7%) en papier (6%). Ook zijn er door het verlaagde quotum voor het storten van grof afval van 1000 naar 300 kg meer grondstoffen gescheiden op de Duurstedeweg.

Totale hoeveelheid afval neemt af
De totale hoeveelheid restafval en alle gescheiden grondstoffen samen neemt naar verwachting met 20% af. Onder andere de crisis zorgt voor minder consumptie en dus minder afval. Mogelijk krijgen mensen ook meer oog voor het voorkómen van afval.

Tags