De Tweede Kamer praat na het zomerreces over samenvoeging van drie natuurwetten. Boswet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet zouden moeten opgaan in de nieuwe Wet Natuurbescherming. D66, PvdA en GroenLinks willen in het kader van de nieuwe wet dat jagers alleen nog wild mogen schieten dat duidelijk schade aanricht of voor populatiebeheer.
Diepenvener Henk de Vos is niet blij: ,,Geef jagers juist meer vrijheid om de wildstand te reguleren. Dan voorkomen we een heleboel nare toestanden, bijvoorbeeld het massaal vergassen van ganzen zoals nu gebeurt.’’

De Vos loopt al zo’n veertig jaar mee in het jagersvak en weet wat er speelt op het gebied van wild en natuur. ,,Maar als de plannen van die partijen in de nieuwe wet terecht komen, houden veel jagers ermee op. Ja, ik ook….dan houdt het op in Nederland. De politiek zou ons juist meer vrijheid en verantwoordelijkheid moeten geven, maar in plaats daarvan krijgen we steeds meer met allerlei absurde regeltjes te maken. Zoals bij de jacht op ganzen. De regels zijn werkelijk van de zotte en veel te gedetailleerd.‘’

Jagers weten volgens De Vos heel goed wat ze doen. ,,Wij zijn de enige groene beroepsvereniging in Nederland waarvan alle leden in het bezit zijn van een vakdiploma. We zijn verplicht onze vaardigheden constant op peil te houden. Vaak denken mensen dat we maar wat lopen rond te knallen, maar de jacht is streng gereguleerd. De jagers mogen alleen volgens wettelijk vastgestelde tijden per seizoen en per dag jagen. De activiteiten van jagers in onze regio zijn bovendien ingebed in het bredere geheel van de wildbeheereenheid IJsselstreek-Wijhe. In Salland wordt door jagers verantwoordelijk omgegaan met de wildstand. Ik geloof dat de mens de opdracht heeft gekregen om goed met dieren om te gaan. Goed wildbeheer hoort daarbij. Wij houden de diersoort in stand, maar niet elk dier.’’

Volgens het Ganzenakkoord dat tussen een aantal organisaties is gesloten, worden ruim een half miljoen ganzen in ons land gedood vanwege de enorme overlast die ze veroorzaken voor met name bij Schiphol en de boeren. De meeste ganzen worden tijdens de rui gevangen en daarna vergast.

In Salland wordt door jagers verantwoordelijk omgegaan met de wildstand. Ik geloof dat de mens de opdracht heeft gekregen om goed met dieren om te gaan. Goed wildbeheer hoort daarbij.

In Salland wordt door jagers verantwoordelijk omgegaan met de wildstand. Ik geloof dat de mens de opdracht heeft gekregen om goed met dieren om te gaan. Goed wildbeheer hoort daarbij.

De Vos: ,,De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging heeft zich uit het akkoord teruggetrokken, omdat we de ganzen tijdens die ruiperiode zouden moeten afschieten. Dan zijn ze echter weerloos. Het is tegen onze principe om weerloze dieren te bejagen. Het probleem met de ganzen had voorkomen kunnen worden door eerder naar de jagers te luisteren. Twintig jaar geleden voorzagen we de problemen al en pleitten we voor wat ruimer, maar nog steeds verantwoord afschot. Dat had ook op andere plekken problemen kunnen voorkomen, zoals in de Oostvaarderplassen, waar de natuurbeheerorganisaties de voortplanting van onder meer edelherten maar lieten begaan. Daar heeft de overheid ‘natuur’ gecreëerd met een hek er om. Gevolg was en is een enorme overbevolking, waardoor de dieren sterven van de honger en het publiek hevig verontwaardigd is. De vos is een beschermd dier, maar als mensen zien welke schade er wordt aangericht, wil men dat er iets gebeurt. Hetzelfde geldt voor Vlaamse gaaien en eksters. Van de overheid mag je deze dieren niet meer bejagen, maar het gevolg is dat er veel te veel zangvogels in het nest worden opgevreten. Vogels die er juist voor zorgen dat bijvoorbeeld veel (processie)rupsen worden opgegeten. Het is altijd het zelfde liedje, als de overheid zich met natuurbeheer bemoeit, loopt het vaak fout. Een duurzame jacht door deskundige jagers en jachtopzichters is de beste garantie voor gezond natuurbeheer en een goede wildstand, die overlast en schade voorkomt. ‘Mooi Nederland’ kan niet zonder jagend Nederland.’’

De Vos is milieuambtenaar en buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Omgevingsdienst Noord-Veluwe en krijgt één dezer dagen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ook officieel de bevoegdheid mensen te verbaliseren rondom Deventer. Het gaat vooral om de landgoederen De Kranenkamp, Veldhuizen en De Hoek.

Het traditionele jachtseizoen loopt van 15 oktober tot en met 31 januari. Ook buiten deze periode gaat de jager vaak op pad. Om bijvoorbeeld landbouwschade te bestrijden of om aanrijdingen met wild te voorkomen. Jacht is al zo oud als de mensheid, tegenwoordig telt Nederland zo’n 28.000 jagers. Wie wil jagen, moet een jachtdiploma hebben. De jachtopleiding duurt ongeveer een jaar, en omvat zowel theorie als praktijk. Jagers hebben zich verenigd in ruim 300 lokale samenwerkingsverbanden, de wildbeheereenheden (WBE’s).

Bron de Weekkrant

Tags