Het Diepenveens herenkoor houdt er mee op. Na een periode van 33 jaar besloten de leden om er mee te stoppen. Het koor telde nog 14 leden waarvan de meesten de zeventig ruim gepasseerd zijn. “op een gegeven moment moet je toch besluiten om er een punt achter te zetten, je kunt niet eeuwig doorgaan”, aldus de oprichter, dirigent en organist Jos Franken. In sparrenheuvel wonen nog maar een paar katholieken, tijdens de maandelijkse vieringen zijn de koorleden in de meerderheid. Mede daarom is besloten om het koor op te heffen.

In de jaren zestig van de vorige eeuw opperde pastoor Schopman, de bouwpastoor van de Mariakerk het idee om aan de groeiende katholieke bevolking van Diepenveen de mogelijkheid te bieden om in de dorpskerk eucharistievieringen bij te wonen. Katholieke inwoners van Diepenveen hoefden dan niet naar Deventer toe maar konden gewoon in het dorp blijven. Gesprekken met de toenmalige dominee hebben geresulteerd in wekelijkse eucharistievieringen in de dorpskerk. Vanaf 1969 werden deze vieringen ondersteund door het vrouwenkoor van Diepenveen.

Het herenkoor is in 1980 ontstaan nadat het vrouwenkoor was opgeheven. Iedere zaterdagavond verleende het koor haar medewerking aan de eucharistieviering, later één keer per maand. Op zaterdag 14 oktober 2000 werd in de dorpskerk de laatste heilige eucharistieviering gehouden, deze slotviering werd voorgegaan door pastoor van Oostrum. Vanaf 1993 zong het herenkoor ook in woonzorgcentrum Sparrenheuvel alwaar in de kapel, geopend op 30 juni 1976 door kardinaal Willebrands de mogelijkheid geboden werd aan de katholieke bewoners en andere belangstellenden om de eucharistievieringen bij te wonen.

Voordien werd er gezongen door de zusters van de congregatie van de kleine zusters van de heilige Joseph, die vanaf 1976 in Sparrenheuvel woonden. De zusters werden oud en het zingen ging steeds moeilijker, de komst van het Diepenveens herenkoor was dan ook een zegen. Een paar jaar later werd besloten om de communiteit van de zusters in Sparrenheuvel op te heffen. Medio oktober 1999 vertrokken de laatste zusters naar andere tehuizen van de congregatie in Nijmegen, Haelen, Heerlen of Echt.

Nog één maand zal het koor haar medewerking verlenen aan de vieringen in Sparrenheuvel, zaterdag 7 december tijdens de eucharistieviering en op vrijdag 20 december tijdens de oecumenische viering. Tot slot zal op zondag 29 december tijdens een speciale viering het Diepenveens herenkoor voor het laatst te beluisteren zijn.

[AFG_gallery id=’104′]

Tags