Op woensdag 18 december om 14.00 uur zal de Deventer Bomenstichting een nieuwe treurbeuk aan de burgers van de gemeente Deventer aanbieden. Deze boom zal geplant worden bij de begraafplaats in Diepenveen aan de Roeterdsweg achter Het Hof van Salland. Hij dient ter vervanging van de karakteristieke treurbeuk die dit najaar helaas gekapt moest worden.

Er was een zware tak uitgewaaid en bij nader onderzoek bleek dat de boom zo zwak was dat hij een te groot risico vormde voor de omgeving. Bij de plechtigheid zal uiteraard de werkgroep “Herstel begraafplaats Roeterdsweg”, een groep van vrijwilligers die de begraafplaats onderhoudt, aanwezig zijn. Op zo’n stemmige plek als deze begraafplaats draagt een treurboom onmiskenbaar bij aan de bijzondere sfeer en de belevingswaarde.

Treurbeuk 001
Afgebroken tak treurbeuk – Archief foto Harry Mulder

Bij verschillende gelegenheden plant de Deventer Bomenstichting nieuwe bomen. Het gaat haar erom de aandacht te vestigen op de noodzaak Deventer groen te houden. Bomen hebben een esthetische en recreatieve waarde. Ze zijn een belangrijke gezondheidsfactor, omdat ze fijnstof uit de lucht filteren en stress reduceren. Ze dragen bij aan het bergen van overtollig water en zorgen voor koeling in met name de steden.

Voorbeelden van activiteiten van de Deventer Bomenstichting zijn deelname aan de jaarlijkse boomfeestdag, aanplant in het Rijsterborgherpark na de grote storm van 1998, op schoolpleinen en bij herinrichtingsprojecten als de Boreel en het Stationsplein.
Voor meer info over de Deventer Bomenstichting: www.deventerbomenstichting.nl

Tags