In 1973 is de Hervormde Vrouwengroep in Diepenveen begonnen met het organiseren van een bazaar. Dat was in feite de eerste Diepenveense rommelmarkt. Na een paar jaar was het gebeuren al zo groot geworden, dat voor de organisatie een aparte commissie werd opgericht. De opbrengst zou mede zijn voor de Nederlands Hervormde Gemeente te Diepenveen.

Later werd de werkgroep Diepenveen van de parochie Maria Koningin erbij betrokken om een zo breed mogelijk draagvlak voor de rommelmarkt te hebben. Verder delen diverse verenigingen en/of instellingen uit Diepenveen mee in de opbrengst van de rommelmarkt. Tegenwoordig deelt ook elk jaar één van de 2 basisscholen in Diepenveen mee in de opbrengst De rommelmarkt is in haar 40-jarig bestaan een begrip geworden in de regio en trekt honderden mensen.

Om een rommelmarkt te houden heb je materiaal nodig voor de verkoop. Op de eerste zaterdag in september is er in Diepenveen een huis-aan-huis inzameling van gebruikte spullen, die de week erna worden gesorteerd en nagekeken. De vaste dag van de rommelmarkt is de tweede zaterdag in september in en om het ‘Hof van Salland’. Vele tientallen medewerkers zijn dan al voor dag en dauw in touw om alles in goede banen te leiden. Aan het eind van de dag wordt dan de financiële balans opgemaakt. In het algemeen kan dan terug worden gezien op een geslaagde rommelmarkt met een flink positief saldo welke uitgekeerd wordt aan deelnemende verenigingen en instanties.

De rommelmarkt wordt dit jaar voor de 40e maal georganiseerd en is in al die jaren een begrip geworden in de regio en trekt honderden mensen. In de weken voorafgaand aan de rommelmarkt zijn er tientallen vrijwilligers in de weer om alles wat nodig is te doen. Het sterke punt van deze rommelmarkt is dan ook dat alles gedaan wordt met vrijwilligers en alle opbrengst ook daadwerkelijk uitgekeerd wordt aan de verenigingen en instanties. Verder krijgt de organisatie regelmatig te horen dat alles duidelijk en overzichtelijk te koop aangeboden wordt. Het is geen grote hoop op elkaar gestapelde spullen waar iedereen het zijn uit moet trekken.

Een schatting is dat er in de afgelopen 39 jaar ruim € 320.000,- is uitgekeerd aan de verschillende instanties en verenigingen in Diepenveen. Het mag wel duidelijk zijn dat zo’n bedrag heeft bijgedragen aan het welzijn van deze instellingen en verenigingen die hebben meegedeeld. Een greep hieruit zijn o.a. de Protestantse Kerk, Parochie Mario Koningin sectie Diepenveen, OBS Slingerbos, BS de Zonnewijzer, Diepenveense Sportclub, LR en PC Diepenveen, Muziekvereniging Sempre Crescendo, Padvindersrij, EHBO, Toneenvereniging tot Nut en Genoegen en vele anderen. De rommelmarktcommissie heeft dan ook niet te klagen op de aanvragen voor een bijdrage.

Tags