De subsidieaanvraag die ZonDeventer vlak voor 1 april jl. heeft ingediend bij de provincie Overijssel is door de provincie afgewezen. De motivatie is nog niet precies bekend gemaakt. Tegelijkertijd is er – onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde Staten – een nieuwe subsidieronde van de provincie aangekondigd. Deze loopt naast de subsidies die het rijk beschikbaar heeft gesteld (zie www.agentschap.nl; maximumbedrag € 650).

Vanaf 2 juli kan men met Digid een aanvraag indienen die moet bestaan uit een getekende offerte (te scannen en mee te sturen met de subsidieaanvraag). Agentschap NL gaat er vanuit dat de mee te sturen offertes geen ontbindende voorwaarden bevatten, maar sommige leveranciers bieden die wel aan in hun contracten (Liever één vogel in de hand dan tien in de lucht).Tags