De VVD-fractie in de gemeenteraad van Deventer is tegen de plannen voor een zonnecollectorenpark in Linderveld (tussen Diepenveen en Schalkhaar, red.). Volgens woordvoerder Daaf Ledeboer is de aanleg funest voor de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. De plannen dragen niet bij aan een energieneutraal Deventer, en kunnen economisch evenmin uit. De VVD zet in op particuliere initiatieven en het plaatsen van collectoren op daken in bijvoorbeeld Bergweide: ‘Daar is elfduizend vierkante meter aan plat dak beschikbaar.’

‘De grootste economische waarde die we in Deventer hebben, is de kwaliteit van onze leefomgeving. Een plaatje van een stad en een prachtig kleinschalig coulisselandschap daaromheen’, zegt Ledeboer. ‘Binnen een paar maanden na het windmolenplan, ligt er nu een tweede plan dat een grootschalige aantasting van deze leefomgeving voorstaat.’

Volgens Ledeboer komen zowel de plannen voor windmolens als die voor zonnecollectoren voort uit de angst dat Deventer zijn duurzaamheidsdoelstelling van een energieneutrale stad in 2030 niet haalt: ‘Of dat zo is en hoe we er op dit moment voorstaan weten we niet. We hebben nagelaten onszelf daarvan een volledig overzicht te verschaffen. We hebben überhaupt geen nulmeting gedaan en jongleren nu in blinde paniek met losse plannetjes, die meer schade aanrichten dan voordeel opleveren.’

De vraag of zonnecollectoren überhaupt uitkunnen is snel te beantwoorden, zegt Ledeboer: ‘We hoeven alleen maar naar de markt te kijken. Boeren vechten overal voor hun bestaan, maar een rendabel zonnepark op agrarische grond is nog nergens vertoond. Hoe komen wij dan op het idee dat dit wel zou kunnen op kostbare bouwgrond?’

Tags