Dinsdag 17 juli maakte tennisvereniging TC de Schapekolk een belangrijke stap voorwaarts richting een nieuw park. Tijdens een speciaal belegde Algemene Ledenvergadering werd door de leden mandaat gegeven aan het bestuur om binnen een aantal kaders verder te werken aan een nieuw park op de locatie De Zunnebargh.

Ondanks dat de ALV wat kort op de naderende vakantie plaatsvond waren er een kleine 100 leden aanwezig op de speciale ALV. Een mooi resultaat dat duidt op betrokkenheid vanuit de leden waarmee tevens het benodigde quotum om beslissingen te nemen ruim werd behaald.

De avond werd ingeluid door een overzichtelijke presentatie waarbij de leden werden meegenomen door het inrichtingsplan. Het plan houdt zoveel mogelijk rekening met alle betrokken partijen waarmee de afgelopen periode ook uitvoerig is gesproken. Als afsluiting van de presentatie werd aan de leden een samenhangende plan voorgelegd met vier onderdelen:

1.Het inrichtingsplan voor het park op de locatie Zunnebargh, met een tijdelijk clubgebouw
2.Smashcourt of ProVision voor de banen (all weather)
3.Begroting voor het gehele plan
4.Verhoging van de contributie

Het mandaat werd na stemming door +/- 90 leden verleend, een 3-tal leden waren tegen het gestelde kader. Een heugelijk moment voor TC de Schapekolk waarna de bestuurders van de tennisvereniging en de Omni vereniging DSC elkaar een sportieve samenwerking wenste.

Na veel voorwerk zal voor de tennisvereniging nu het echte werk beginnen. Na de vakantie zal het bestuur daadwerkelijk beginnen met het invullen van de planmakerij en zal daarbij streven naar hun missie: Tennisplezier in ’t dorp Diepenveen!

Tags