In het kader Ruimte voor de Rivier worden in Deventer zes nevengeulen (hanken) gegraven om de IJssel meer ruimte te geven. Het graafwerk voor de eerste geul – de Munnikenhank in Diepenveen – is in de afrondende fase. De werkzaamheden hebben een enorme impact op de uitwaarden ongeveer ter hoogte van Nieuw Rande. Het water krijgt alle ruimte: de Munnikenhank strekt zich inmiddels uit over een lengte van honderden meters.

Nieuw is de inzet van een zandzuiger in de Munnikenhank. Dit is een soort schip dat het zand van de bodem opzuigt. Door de inzet van de zandzuiger hoeven er minder dumpers en kranen ingezet te worden, omdat de zuiger direct in een schip kan laden. Naar verwachting zal de zandzuiger over twee weken starten met zijn werkzaamheden.

Tags