Voetbalvereniging Diepenveen is op zoek naar nieuwe voorzitters binnen de club. Op de website prijkt sinds gisteravond een grote ‘we want you’ poster waarop de vacatures zichtbaar zijn. Het betreft voor de functie als voorzitter DSC Voetbal en de tweede vacature is als voorzitter voor de jeugdcommissie.

Voorzitter DSC Voetbal
– Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
– Vertegenwoordigen vereniging bij gemeente-, bonds- en overige relevante bijeenkomsten.
– Voorbereiden en voorzitten bestuursvergaderingen afdeling voetbal.
– Toezicht op taken bestuursleden.
– Afvaardigen afdeling voetbal in hoofdbestuur OMNI.
– Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de
voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.
– De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.
– Officieel woordvoerder van de vereniging namens de afdeling voetbal.
– Contactpersoon namens de afdeling voetbal naar gemeentelijke instanties.
– Bezoeken KNVB vergaderingen.
– Draagt zorg dat bij thuis(-en uit) wedstrijden het 1e elftal representatief wordt vertegenwoordigd
namens het bestuur.
– Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.
– Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 3 tot 6 uur per week.

Voorzitter jeugdcommissie DSC Voetbal
– Coördineert de diverse jeugdcommissie taken.
– Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie.
– Heeft zitting in het voetbalbestuur namens de jeugdcommissie
– Draagt er zorg voor, dat het dagelijks bestuur van de afdeling voetbal door hem zelf of door een ander
daartoe aangewezen jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht betreffende de gang
van zaken binnen de jeugdafdeling.
– Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.
– Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waarnodig.
– Ziet toe dat de functiebeschrijving worden uitgevoerd.
– Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt
deze door naar de desbetreffende coördinator.
– Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 tot 6 uur per week.

Geïnteresseerden kunnen contact een e-mail sturen naar info@vvDiepenveen.nl.

Tags