Het zal niemand zijn ontgaan dat de Diepenveense Courant sinds vier weken een nieuwe lay-out heeft gekregen. Deze lay-out is zorgvuldig gebouwd met het oog op een betere dienstverlening voor de bezoeker en het dorp Diepenveen zelf. Er is veel meer mogelijk om iedere vorm van nieuws (reportages, sport, evenementen etc.) op een duidelijke manier op de hoofd pagina te weergeven. Om het dorp zelf te ondersteunen is er een opzet gemaakt voor een index pagina waar alle verenigingen vertegenwoordigd zijn.

Inmiddels is deze pagina actief en goed gevuld. Via de knop Diepenveen -> Verenigingen is het overzicht in te zien. Deze lijst met verenigingen is opgesteld in samenwerking met ‘Ons Diepenveen 2020‘.

Mocht u bij uw vereniging geen of onjuiste informatie zien dan verzoeken wij u contact met de redactie op te nemen. Wij zullen dit wijzigen en doorgeven aan de verschillende partijen in Diepenveen.

Tags