Vrijdag 30 november j.l. had de rommelmarktcommissie de avond belegt om formeel de gelden uit te keren van de rommelmarkt 2012. Alle verenigingen en instanties die meedelen hadden hiervoor een uitnodiging ontvangen. De LR en PC Diepenveen was helaas verhindert. Verder waren alle uitgenodigden aanwezig. De bijeenkomst was in de Notenhof. Nadat de voorzitter John Bruin de bijeenkomst geopend had gaf hij een korte samenvatting van de afgelopen Rommelmarkt. Mede door de inzet van deze verenigingen en instellingen is de rommelmarkt uitstekend verlopen. Feit was wel dat de bruto opbrengst een klein beetje achter bleef bij voorgaande jaren. We waren elke jaar nog een stijging gewend. Toch hebben we de hoogte van de uitkeringen niet veel terug hoeven brengen.

Jacob de Olde was namens de Protestantse Gemeente aanwezig. Het geld van de rommelmarkt, € 8100,- , is door de Protestantse Gemeente besteed aan een zichtbaar object in het dorpsgezicht. De toren van de kerk heeft een opknapbeurt ondergaan. Met name het haantje en de klok zijn eraf geweest en met een nieuwe goudlaag weer bovenop de toren geplaatst. zangvereniging Silo Deo Gloria had van mede van de bijdrage (€1100,-) al reeds een piano aangeschaft. Deze staat in de Notenhof. De zangvereniging repeteert nu in de Notenhof en de piano van Silo Deo staat in de kerk. Deze wilde men niet verplaatsen. Daarom is er een nieuwe aangeschaft. Aldus Ap Smeenk. Jan Nieuwenhuis van Soli Deo Gloria vertelde nog dat hij nou betrokken was geweest bij de oprichting van de Rommelmarkt. De eerste jaren was het verzamelpunt van de Rommelmarkt bij hem thuis aan de Wetermansweg. De eerste keren was de opbrengst voor de HVG (Hervormde Vrouwen Groep) in Diepenveen. Al snel werden er meerderen bij betrokken die een bijdrage kregen. Dit verhaal was naar aanleiding van de mededeling bij de inleiding van de voorzitter dat de rommelmarkt in 2013 voor de 40e maal georganiseerd wordt.

Jenny von Weyhrother van de EHBO Diepenveen gaf aan dat de EHBO van het geld(€1100,-) een schepbrancard wilde aanschaffen. Verder voor promotie van de EHBO in en om Diepenveen. Per slot van rekening is de EHBO op veel evenementen in en om Diepenveen aanwezig. Van OBS de Singerbos was Antoinette Bonhof aanwezig. Mede van de €3400,- van de rommelmarkt heeft het grote schoolplein een opknapbeurt ondergaan. Er is belijning aangebracht om het plein in te delen in verschillende vakken. Ook zijn er symbolen op de tegels aangebracht waar de vakken voor zijn. Bijv. rustige activiteiten of voetballen enz. Ook is er speelgoed aangeschaft. Patricia Holla van Sparreheuvel heeft het geld(€250,-) voor de St. Vrienden van Sparreheuvel in ontvangst genomen. Het geld wordt besteed aan onderhoud van de Duo fiest. Deze was aanvankelijk door Sparreheuvel aangeschaft maar is overgedragen aan de Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen. Daardoor is het mogelijk dat er meer mensen van de duo fiets gebruik maken en de organisatie ligt nu bij de VHD.

Gon Jelleman en Gerrit Middeldorp waren namens de St. Oude Begraafplaatsen Deventer, werkgroep Diepenveen aanwezig om de € 450,- in ontvangst te nemen. Zij en de werkgroep, van intussen al 8 man, spannen zich in om de begraafplaats aan de Roeterdsweg op te knappen. In eerste instantie het stuk het dichtst bij de Kleikoele, het oudste deel. Daar is in de 19e eeuw al begonnen met graven in te richten. Deze liggen er veelal slecht onderhouden bij. De graven zijn verzakt en er ligt een dichte laag van groen en mos overheen.

Om dit te herstellen is veel werk en tijd nodig en ook wel enig verstand van (bouwkundige)zaken. De financiële ondersteuning van de rommelmarkt was zeer welkom. Martin Kortstee, van de Parochie Maria Koningin, vertelde dat het geld van de rommelmarkt(€2000,-) gebruikt wordt om buitenkerkelijke activiteiten te organiseren voor de mensen van de Parochie Maria Koningin. Bijv. een wandeltocht met parochieleden naar Klooster Sion. In het algemeen om gemeenschapszin op te bouwen onder de parochieleden in de breedste zin van het woord. Van de Landelijke rijver. en Pony club Diepenveen was niemand aanwezig om de € 1100,- in ontvangst te nemen. Van hen was een bericht van verhindering binnen gekomen.

Bron RommelmarktDiepenveen.nl

Tags