Vorige week werd de volgende stelling op de website geplaatst. Aangezien deze website net opgestart is (17 januari j.l.) weten we dat het grote publiek de website nog niet gevonden heeft (daar wordt hard aan gewerkt) en zodoende nog niet gestemd heeft.

“De bestrating van de Dorpsstraat is aan vervanging toe. Door de gemeente Deventer is gekozen voor asfalt maar veel mensen hebben liever klinkers. Wat vinden jullie mooier staan?”

Desondanks is er wel een duidelijk beeld van wat de inwoners van Diepenveen het liefst zien als vervanging van de bestrating van de Dorpsstraat. Maar liefst 83.3% (20 stemmen) verkiest klinkers boven het, reeds door de gemeente doorgezette plan, asfalteren van de Dorpsstraat 16.7% (4 stemmen). In totaal hebben er 24 personen gestemd.

Heb je zelf een stelling die je graag aan het dorp wil voorleggen vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@diepenveensecourant.nl. Begin volgende week zal er een nieuwe stelling geplaatst worden.

Tags