Om de aanpak van de Dorpsstraat in Diepenveen en een deel van de Oranjelaan niet ongemerkt voorbij te laten gaan, verricht Wethouder Marco Swart vrijdag 9 november de officiële starthandeling. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang.

De Dorpsstraat wordt een aantrekkelijker verblijfs- en winkelgebied. Hoewel er nog steeds auto’s mogen rijden, wordt het meer een plein waar mensen kunnen winkelen, wandelen en recreëren. Er is ruimte voor groen en er komen banken te staan.

Afgelopen voorjaar zijn de nutsbedrijven gestart met het verleggen van de kabels en leidingen. Naar verwachting worden deze voorbereidende werkzaamheden begin 2013 afgerond. Na de winter start de daadwerkelijke uitvoering, zoals het opnieuw inrichten van het gebied en het bestraten. De planning is dat eind 2013 de bomen worden aangeplant en de werkzaamheden klaar zijn.

Tijdens de starthandeling wordt met de aanwezigen, waaronder de initiatiefnemers uit het dorp, alvast vooruit gekeken op hoe de Dorpsstraat er straks uitziet. De handeling vindt plaats om 15.00 uur op het terrein van Penninkhof tegenover Brasserie Zonnig in Diepenveen.

Bron: Deventer Centraal

Tags