Wie afgelopen zaterdag door Diepenveen heen kwam kon een ouderwetse lijkkoets tegenkomen. Dit was de koets van wijlen Daan Modderman, een markante man die in de jaren zeventig bekend werd in het televisieprogramma Showroom. Deze koets staat momenteel bij een particulier in Gelderland. Deze koets was door de Diepenveense Begrafenis Vereniging, die haar 80-jarige jubileum vierde naar Diepenveen gehaald. Zowel ’s morgens als ‘s middags maakte de koets een ronde door het dorp. In de ochtend werd, nadat men nog een rondje om de kerk had gemaakt even gestopt bij de monumentale poort van de begraafplaats aan de Roeterdsweg. Dragers van DBV liepen in originele kledij nog een klein stukje de begraafplaats op met een oude kist. Zo werd nog even voor een deel geïllustreerd hoe in vroegere jaren een uitvaart verliep.

De aula op de begraafplaats Tjoenerhof in het Kolkbos, de thuisbasis van de DBV werd deze dag opengesteld. De gehele dag was er een expositie van rouwkleding, deze werd verzorgd door de Textielgroep van de Historische Vereniging uit Diepenveen. Diverse andere uitvaart gerelateerde ondernemingen waren aanwezig om belangstellenden van informatie te voorzien. Te zien was onder meer een doodskist die naar wens beschilderd kan worden, gerestaureerde graftrommels, een presentatie van de Stichting Oude Begraafplaatsen die liet zien hoe oude grafzerken worden opgeknapt en een expositie van uitvaartfoto’s. Buiten naast de aula stond natuurlijk de oude lijkkoets te pronken alsmede een uitvaartmoter. Ook een oude ladderwagen die in vroegere jaren dienst deed als transportmiddel bij uitvaarten was te zien compleet met oude kist, voor de ouderen onder de aanwezigen niet onbekend.

Het jubileum werd afgesloten met een receptie waarin het bestuur van de DBV de bevolking van Diepenveen een cadeau overhandigde. Dit cadeau is een AED-devibrilator en werd overhandigd aan Hans Tiebot. Hij is initiator van de Stichting “Hart voor Diepenveen”. “Door dit jubileum met alle publiciteit er omheen weten veel mensen weer dat we bestaan. Dat geeft bekendheid en we hebben weer nieuwe leden mogen inschrijven”, zegt een tevreden voorzitter van de DBV Henk Dragt.

[AFG_gallery id=’23’]


Tags