Het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB) toont tot en met 31 mei een eeuwenoude oorkonde tijdens de expositie Verlichte geesten: devote boeken uit de huizen van de Moderne Devotie. Te zien zijn ruim twintig boeken uit de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw die verband houden met de huizen van de Moderne Devotie in Deventer, het zusterhuis in Diepenveen en het klooster in Windesheim. Ook wordt de oorkonde getoond waarmee Geert Grote in 1374 zijn eigen woonhuis, het ‘Meester Geertshuis’, aan de stad Deventer schonk, met als doel er arme en ongetrouwde vrouwen in te laten wonen.

De expositie sluit aan bij de lezingencyclus over de Moderne Devotie die in de periode februari-mei plaatsvindt bij SAB. De belangstelling is overweldigend; alle lezingen zijn volgeboekt, maar de expositie is gelukkig nog door iedereen te bezichtigen tijdens openingstijden van de bibliotheek aan Het Klooster.

De religieuze beweging rond Geert Grote (1340-1384) was een reactie op het gebrek aan normbesef binnen kerk en maatschappij in de 14e eeuw. Bisschoppen waren vooral geïnteresseerd in politiek, priesters waren onvoldoende gevormd en kloosterlingen hielden er nogal eens eigen bezit op na. De Moderne Devotie was een beweging van mensen die op een andere manier wilden leven. Centraal stond praktische en persoonlijke vroomheid. Moderne Devoten leefden samen in ‘huizen van het gemene (gemeenschappelijke) leven’. Deze huizen ontstonden in de Deventer binnenstad, onder andere rondom Het Klooster in de panden waar nu SAB gevestigd is en waar de expositie plaatsvindt. In de 15e eeuw verspreidde het gedachtengoed van de Moderne Devotie zich, mede door volgelingen als Thomas a Kempis en Florens Radewijnsz, verder door Europa. Tot op de dag van vandaag is er veel belangstelling voor de leef- en denkwijze van de Moderne Devoten.

De expositie is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur te bezoeken en op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis. Meer informatie vind je op www.sabinfo.nlTags