De Raad van State heeft de bezwaren tegen de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Steenbrugge bij Deventer verworpen. Door de uitspraak zijn er juridisch geen belemmeringen om ten noorden van Keizerslanden, over de Zandwetering, een nieuwe wijk te bouwen met 1100 woningen.
De vraag is en blijft echter of het spoedig tot woningbouw komt op Steenbrugge.

In verband met de recessie werd eerder besloten te wachten met de realisatie van deze nieuwe woonwijk. Er is gekozen om eerst het laatste deel van De Vijhoek te bebouwen en ook de woningbouw bij Schalkhaar (Wijtenhorst en Douweler Leide) te realiseren. Voor Steenbrugge geldt dat de gemeente Deventer dit jaar ‘een slim startmoment’ wil bepalen om ook hier te beginnen met woningbouw.

Tags