Per 1 januari 2013 wordt in Diepenveen diftar ingevoerd. Daarom is het van groot belang dat de grijze en groene containers op het juiste adres staan geregistreerd. Inwoners van Diepenveen die in het bezit zijn van een grijze en groene container voor hun huishoudelijk afval, zullen vanaf volgende week hun containers moeten laten registreren. Zij ontvangen hierover een informatiepakket van Circulus met daarin een uitgebreide instructie.

Inwoners van de gemeente Deventer betalen vanaf 1 januari 2013 voor het aantal keren dat zij de grijze container aanbieden. Voor het groente-, fruit- en tuinafval geldt geen tarief, maar de geleegde containers worden wel geregistreerd. Ook die containers worden daarom in de registratieronde betrokken.

Koppeling adres
Alle groene en grijze containers hebben een chip, onzichtbaar onder de dekselrand. De chip bevat een elektronisch nummer. Met behulp van stickers die inwoners ontvangen, worden deze nummers gekoppeld aan het adres.

Containers tot 19.00 uur laten staan
Bij het informatiepakket wordt een uitgebreide instructie meegeleverd, waarin ook is aangegeven op welke dag de containers worden geregistreerd. Meestal is dat één werkdag na de inzameling. Belangrijk is dat inwoners hun containers laten staan tot 19.00 uur ’s avonds, omdat de registratieteams tijd nodig hebben om alle wijken te bezoeken. De teams zijn herkenbaar aan hun opvallende geel-oranje jassen. De registratie wordt uitgevoerd door Support Team Nederland (STN), in opdracht van Circulus en de gemeente Deventer.

Twee etappes
In totaal ontvangen 31.558 adressen een brief van Circulus met de stickers en instructie. De registratie vindt in twee etappes plaats. De eerste helft ontvangt op of rond dinsdag 18 september een informatiepakket; de tweede groep ontvangt dit pakket op of rond 28 september.

Informatiepakket
Het informatiepakket bevat een brief met de datum waarop de (lege) containers aan de weg of op de opstelplaats moeten worden geplaatst, de stickers die inwoners nodig hebben voor hun containers, een instructie hoe de stickers moeten worden aangebracht, en een poetsdoekje om er voor te zorgen dat de stickers goed hechten.

Niet geregistreerd is niet geleegd vanaf 2013
Niet geregistreerde containers worden vanaf 1 januari 2013 niet meer geleegd. Daarom is het belangrijk dat de container(s) in het databestand worden opgenomen. Wie niet aan de registratieronde kan meedoen, wordt gevraagd de hulp in te roepen van buren, familie of vrienden. Daarna vindt nog een ronde plaats om de containers te registreren die de eerste registratieronde zijn gemist.

Minder afval voor Deventer Duurzaam
Door beter te scheiden willen we in Deventer de hoeveelheid restafval verminderen van 245 kg naar 150 kg. Uiteindelijk willen we toe naar hergebruik van nagenoeg alle restafval. Dat zorgt voor minder CO2-uitstoot. Het is goedkoper en beter voor het milieu.

Lees meer over Deventer Duurzaam in het Milieubeleidsplan 2009-2014.

Update: Inmiddels zijn er huis-aan-huis enveloppen verstuurd door de gemeente waarin woensdag 26 september vermeld staat als registratiedag. Zorg ervoor dat u de container tot 19.00 uur buiten laat staan(!).

Tags