De afdeling volleybal van de Diepenveense Sportclub (DSC) organiseert op zondag 1 april weer het jaarlijkse recreatieve volleybaltoernooi. Mensen die zin hebben om een dag te volleyballen kunnen zich opgeven met een team van familie, vrienden, buren, kennissen of collega’s. Het toernooi heeft een recreatief karakter. Het meedoen en de gezelligheid zijn volgens de organisatie belangrijker dan de winst. De winnaar krijgt voor een jaar de grote wisselbeker mee naar huis en tevens is er een aanmoedigingsprijs te verdienen.

Per team mogen maximaal drie reguliere competitiespelers in het veld staan. Hieronder vallen ook spelers uit de recreantencompetitie. Daarnaast mogen hooguit drie heren in het veld staan. De minimumleeftijd voor deelname is twaalf jaar.

Het volleybaltoernooi wordt gehouden in het “Hof van Salland” aan de Dorpsstraat te Diepenveen en duurt de hele dag. De kosten voor deelname bedragen € 20,- per team. Inschrijven kan tot en met 7 maart.

Voor informatie en inschrijfformulieren kan men terecht bij Juul Wiggers, Van Twiststraat 33 te Deventer, of Diana de Wit, Kortricklaan 270 in Olst. Ook kunt u een mail sturen naar toernooidsc@hotmail.com.Tags