Dinsdag 18 december is de ‘eerste steen’ van Natuurderij KeizersRande in de uiterwaarden gelegd door Jaap Starkenburg (directeur IJssellandschap), Annette Harberink (boerin) en Ingwer de Boer (directeur Programma Directie “Ruimte voor de Rivier” van Rijkswaterstaat).

Het gaat dus daadwerkelijk gebeuren: de bouw van Natuurderij KeizersRande in de uiterwaarden wordt na lange voorbereidingen en het doorlopen van diverse procedures en vergunning-trajecten realiteit! Combinatie IJsselfront heeft de werkzaamheden in het kader van Ruimte voor de Rivier ter plekke bijna volledig afgerond en de terp met keerwand ligt nu te wachten om bebouwd te worden door aannemer Niehof uit Lattrop, die de aanbesteding heeft gewonnen.

Het nieuwe beheercentrum wordt nu de “Natuurderij KeizersRande”, een boerenbedrijf in dienst van natuur en water. En tevens een melkveehouderij waar de gehoornde koeien in het stro liggen en waar het vee zo lang als mogelijk is in voorjaar, zomer en najaar naar buiten gaat om de weiden en oevers kort te houden. Want het water moet kunnen stromen. De Natuurderij vormt zo een brug tussen natuur- en waterbeheer en reguliere landbouw.

eerste steen keizersrande
(foto: Erwin Zijlstra)

Zonder het project “Ruimte voor de Rivier” was deze droom van Jaap Starkenburg geen werkelijkheid geworden. Door de steun van Rijkswaterstaat maar vervolgens ook met de steun van provincie Overijssel, gemeente Deventer en waterschap Groot Salland kwam er een nieuwe beweging op gang rondom die IJssel waarbij waterveiligheid voorop staat maar waar ook ruimte was voor bijzondere kwaliteit in de zin van een nieuw onder architectuur gebouwde boerderij op een nieuwe terp in de uiterwaarden. Annette Harberink is de ondernemer van dit geheel biologische bedrijf met 80 melkkoeien en 80 stuks jongvee.

Zonder IJssellandschap was het natuurlijk helemaal nooit gelukt: je hebt een bijzondere instelling nodig die de middelen vrijmaakt en een dergelijke droom blijft najagen om de vele hobbels in het proces te overwinnen en die erop uit is om nieuwe schoonheid en beleving toe te voegen aan ons aller IJssellandschap.

Tags