De gemeente Deventer start binnenkort in o.a. Diepenveen met de inzameling van kunststof verpakkingen door middel van ‘oranje’ containers. Ieder huishouden dat in aanmerking komt, krijgt een container aangeboden. In Diepenveen is de verspreiding van de informatie folder deze week geweest. Mocht u de brief niet ontvangen hebben neem dan contact op met Circules.

Wat gaat er veranderen?
Deventer wil een duurzame stad te worden. Belangrijk onderdeel daarvan is de invoering van diftar per 1 januari 2013. U betaalt dan voor het aantal keren dat u de grijze container aan de weg zet. Wie minder afval heeft of meer afval weet te scheiden, heeft minder restafval, en draagt zo bij aan een beter milieu.

Afval scheiden = milieu sparen
Om afvalscheiding te vergemakkelijken, wordt de oranje container geïntroduceerd, waarmee kunststof verpakkingen aan huis worden ingezameld. Veel van wat nu nog in de grijze bak verdwijnt, is te hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Op dit moment wordt 52% van het restafval gescheiden. Door de invoering van de oranje container en het belonen van goede afvalscheiding, verwachten we dat dit percentage volgend jaar al stijgt naar 58%. Gemiddeld per huishouden komt dit overeen met een voordeel van circa € 10. Daarmee komt Deventer dichtbij de ambities voor een duurzaam Deventer: 150 kilo restafval per inwoner per jaar en 60% afvalscheiding.

Doet u ook mee?
In uw wijk stopt inzameling met zakken; oranje containers komen daarvoor in de plaats. Wij hopen van harte dat u meedoet aan deze nieuwe manier van inzamelen. Toch is de oranje container niet verplicht. Wie wil meedoen, hoeft geen actie te ondernemen en krijgt de oranje’container gewoon thuisbezorgd.

Afmelden
Wie niet mee wil doen, kan ons dat laten weten. U kunt zich afmelden via deze link of door te bellen naar de Circulus Servicelijn. Afmelden kan tot en met donderdag 25 oktober. U ontvangt dan geen oranje container voor kunststof verpakkingen.

Wanneer u niet meedoet, kunt u kunststof verpakkingsmateriaal tot en met 31 december wegbrengen naar de milieustraat aan de Westfalenstraat, en vanaf 1 januari 2013 naar de nieuwe, tijdelijke milieustraat aan de Duurstedeweg.

Wanneer krijgt u de container?
De nieuwe ‘oranje’ containers worden in november thuisbezorgd. De inzameling start in december en vindt eens in de vier weken plaats. Op de info-kalender vindt u de inzameldagen in uw buurt. Ook is hierin uitgelegd welke spelregels gelden.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Ga dan naar het contactformulier op www.circulus.nl of neem contact op met de Circulus Servicelijn, telefoon (0900) 9552 (10 cent per minuut).

Tags