De Stichting Thuis in Welzijn onderzoekt de haalbaarheid van het opzetten van een Thuishuis voor alleenstaande ouderen in het buitengebied van Deventer. Uit dit onderzoek blijkt dat er voldoende draagvlak is. Het haalbaarheidsonderzoek richtte zich op de dorpen Lettele, Okkenbroek, Bathmen, Schalkhaar en Diepenveen.

Het Thuishuis is een kleinschalige woonvorm voor vijf á zeven alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen of dreigen te vereenzamen. Vrijwilligers kunnen deze ouderen in hun eigen huis ondersteunen, en hen stimuleren aan sociale activiteiten deel te nemen. Het Thuishuisproject wordt door vrijwilligers gerund. Zij worden ondersteund door professionals.

Directeur Irene De Negro van De Marken: “Onze organisatie is maatschappelijk verankerd in deze dorpen en wil met deze woonvorm graag haar bijdrage leveren aan een vitale samenleving”. De gemeente Deventer stimuleert het Thuishuis voor ouderen omdat het vereenzaming van ouderen tegengaat en hen de gelegenheid geeft actiever deel te nemen aan de samenleving. Wethouder Margriet de Jager: “Dit project draagt er aan bij dat ouderen in hun eigen gemeenschap zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en daar deel van blijven uitmaken. Bovendien kunnen ouderen in deze woonvorm zo veel mogelijk zelf blijven doen, zonodig met hulp van vrijwilligers.”

De komende tijd gaat De Marken in samenwerking met de Gemeente Deventer en “Thuis in Welzijn” het Plan van Aanpak voor de realisatie van een Thuishuis, te beginnen in Bathmen, verder gaan uitwerken.Tags