De Marken wil aan de Draaiomsweg e.o. 20 woningen slopen en 20 multifunctionele woningen terug bouwen. Donderdag 9 februari a.s. zullen wij een informatieavond houden voor omwonenden, vanaf 18.30 -19.30 uur en voor geinteresseerden en bewoners vanaf 20.00 – 22.00 uur in de Rozenhof bij Sparrenheuvel in Diepenveen.

Graag houden wij u via onze website op de hoogte van de stand van zaken omtrent de sloop- en nieuwbouwplannen van de woningen die binnen het plan Strepenkamp vallen.

Hierbij kunnen u mededelen dat de omgevingsvergunning voor de woningen aan de Meidoornstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, Draaiomsweg 1, 3, 5, 7, 13, 15, Wetermansweg 11, 13, 19 en 21 te Diepenveen, aan ons verleend is. Na een termijn van zes weken wordt deze vergunning onherroepelijk en kunnen wij starten met de werkzaamheden. Wij zullen starten met vier blokjes te slopen en nieuw te bouwen (vier woningen in de koop en vier woningen in de huur). Het gaat dan om de volgende blokjes:

• Wetermansweg 19 & 21
• Meidoornstraat 2 & 4 en Meidoornstraat 9 & 11
• Draaiomsweg 13 & 15

Ons streven is om nog dit jaar te starten met de sloopwerkzaamheden van deze woningen. Daarna kunnen wij starten met de verkoop van de vier woningen. Dit bepaald mede wanneer wij kunnen starten met de bouw. De verkoop van de woningen zal door Tysma Makelaardij uit Deventer behartigd worden. Tijdens de werkzaamheden zullen wij u en de buurt op de hoogte houden middels nieuwsbrieven. Tevens zullen wij de woningen slopen volgens de eisen en normen die hieraan verbonden zijn.Tags