Deze website heeft een wijziging doorgevoerd in het twitter account. Bij het starten van deze website is gekozen voor de naam ‘Dveensecourant’ maar na enkele maanden blijkt deze naam op twitter niet goed te werken.

Op twitter worden er ‘belangrijke mensen’ voorgedragen aan de gebruikers om te volgen. Met de oude naam werd deze website nooit voorgedragen omdat de naam van ons dorp ‘Diepenveen’ niet in de username stond. Met de overstap naar het nieuwe account, DiepenveenCrant, hopen we beter te vinden te zijn voor gebruikers op twitter.

Tags