Het Waterschap Groot Salland is weer begonnen met de maaiwerkzaamheden. Waterbodems en oevers van sloten, weteringen in en om Diepenveen (zie afbeelding) worden gemaaid om te voorkomen dat watergangen dichtgroeien. Er moet voldoende water doorheen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging te voorkomen.

Groot Salland maait ongeveer 2000 kilometer watergangen gemiddeld ruim twee keer per jaar. Via de online maaikalender op de website van het waterschap (www.wgs.nl/maaikalender) kunnen belanghebbenden zien waar, wanneer en hoe het waterschap de watergangen in hun buurt maait. Met behulp van een overzichtskaart en kleuren kunnen agrariƫrs, natuurbeheerders en inwoners de maaikalender bekijken. Deze kalender is de digitale versie van het onderhoudsplan voor watergangen van het waterschap. Het is een planning van twee weken waarin staat waar, wanneer en op welke manier het maaionderhoud plaatsvindt. Deze planning wordt zo nodig iedere twee weken bijgewerkt.

Voor de maaiwerkzaamheden zet Groot Salland smal- en breedspoortractoren en hydraulische kranen in. De smalspoortractoren zijn uitgerust met een maai/harkcombinatie om taluds te maaien. De breedspoortractoren en kranen worden ingezet voor het klepelen van de taluds en het maaien met een maaikorf voor de begroeiing onder water. Een maai-/veegboot zet het waterschap in voor onderhoud van brede watergangen en grote vijvers.

Om rekening te houden met de Gedragscode Flora- en Faunawet worden tijdens het maaien bepaalde plekken ontzien. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties met bijzondere soorten flora, zoals kievitsbloemen en kruipend moerasscherm, en fauna, zoals bittervoorns, modderkruipers en diverse soorten vogels. Groot Salland werkt volgens de voorschriften van de door LNV goedgekeurde Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen.

Tags