IJssellandschap heeft de afgelopen weken bomen gekapt rondom Huis Nieuw Rande. Het beheer van de parkbossen rondom de landhuizen van De Haere en Rande is gericht op schoonheid en het accentueren van de cultuurhistorische kwaliteit. Binnen de parkbossen gaat het om het behouden en ontwikkelen van mooie landgoedbossen. Hierin spelen lanen, houtwallen en andere cultuurhistorische elementen zoals zichtassen, een belangrijke rol.

Parkbossen bestaan voornamelijk uit inheemse boomsoorten, maar ook markante uitheemse boomsoorten worden gehandhaafd en krijgen de ruimte. Vele bomen moesten wijken om andere fraaie en markante bomen meer ruimte te geven. Of om een laan weer goed zichtbaar te maken. Ook worden er veel dode of gevaarlijke bomen opgeruimd, in ieder geval voor zover ze langs de paden staan. Dat zijn nogal eens oude, grote beuken, die imposant, maar helaas ook gevaarlijk zijn.Tags